Print Friendly, PDF & Email

Kampus Pracze dla nauki i biznesu

23 tys. metrów kwadratowych, około 40 laboratoriów bio- i nanotechnologicznych, 59 projektów badawczych, 96 pracowników naukowych, 48 zgłoszeń patentowych, 8 przyznanych patentów i ponad 200 firm współpracujących na co dzień – tak w skrócie można opisać działalność Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w Kampusie Pracze, które powstało jako wspólne przedsięwzięcie władz miasta Wrocławia oraz największych wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. W środę, 14 października br., podczas spotkania „Kampus Pracze dla nauki i biznesu” pokazany zostanie potencjał tego miejsca i jego ogromne możliwości rozwojowe na styku nauki i biznesu.

Po kilku latach prowadzenia procesu inwestycyjnego, a także prac naukowych w obszarze bio- i nanotechnologii, Kampus Pracze, w którym swoją siedzibę ma Wrocławskie Centrum Badań EIT+, staje się jednym z kluczowych miejsc na innowacyjnej mapie Polski.

– W chwili obecnej dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ kończy się etap inwestycyjny, a rozpoczyna nowy okres samodzielnej działalności. Symboliczne dokonamy tego w dn. 14 października 2015, podczas spotkania podsumowującego projekty realizowane do tej pory w EIT+, w tym największą inwestycję infrastrukturalną dla nauki i biznesu, zrealizowaną na terenie wrocławskiego Kampusu Pracze – przypomina prof. Jerzy Langer, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. – Od początku Kampus miał być miejscem łączącym zaawansowane badania nad nowymi technologiami z wdrażającym je przemysłem. Akademickie środowisko Wrocławia i władze Gminy Wrocław, solidarnie planując tę wielką wspólną inwestycję, chciały stworzyć unikalne miejsc, które byłoby magnesem dla najbardziej utalentowanych młodych badaczy, którzy pozbawieni nowoczesnego warsztatu pracy oraz możliwości awansu zawodowego, zbyt często opuszczali kraj. Miejscem, dopełniającym możliwości badawcze uczelni w kilku obszarach tematycznych zidentyfikowanych jako tzw. regionalne inteligentne specjalizacje. Miejscem realizacji marzeń i ambicji młodych przedsiębiorczych talentów pracujących w harmonijnej współpracy ze swoimi nauczycielami i kolegami na uczelniach, instytutach badawczych PAN oraz laboratoriach przemysłowych. To plan na wiele lat. Jego pierwszy etap właśnie dobiega pomyślnego finału.

We wrocławskim Kampusie Pracze w ciągu 4 lat powstało ponad 20 tys. m2 przestrzeni laboratoryjnej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy i technologiczny. To tutaj zlokalizowane są laboratoria z obszaru mikroskopii elektronowej, jądrowego rezonansu magnetycznego, chromatografii gazowej, mikroskopii konfokalnej, badania struktury ciała stałego i laserowej detekcji gazów. We wrześniu tego roku Kampus powiększył się również o jeden z najnowocześniejszych w Polsce obszarów typu clean-room dedykowanych do mikro i optoelektroniki. Będą tam prowadzone badania z użyciem najnowocześniejszego klastra technologii wytwarzania nanostruktur metodami epitaksji MBE (osadzanie warstw za pomocą wiązek molekularnych), MOCVD (osadzanie związków metaloorganicznych z fazy gazowej) oraz formowania struktur funkcjonalnych przy pomocy litografii jonowej i elektronowej oraz najbardziej zaawansowanej charakteryzacji strukturalnej. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji pomieszczenia w klasach czystości od ISO5 do ISO7 o powierzchni użytkowej blisko 400m2.

Ale Kampus Pracze to nie tylko unikalna przestrzeń integracyjna nauki i biznesu na mapie Wrocławia ulokowana na terenie pięknego parku w budynkach zachowujących piękno oryginalnej architektury początku XXw. To przede wszystkim Wrocławskie Centrum Badań EIT+, które ten projekt zrealizowało tworząc unikalny model biznesowy zgodny z zasadami najlepszych organizacji badawczo-rozwojowych typu RTO na świecie (Research and Technology Organization). Polega on na prowadzeniu badań naukowych, które znajdują zastosowanie w przemyśle i w życiu codziennym, a dzięki temu służą dobru społeczeństwa. Aby spełnić tę rolę EIT+ łączy w sobie cechy zaawanso¬wanego parku technologicznego, klastra tematycznego
i instytutu badawczo-rozwojowego.

– Równolegle z wielkim procesem inwestycyjnym i budową od podstaw organizacji typu RTO prowadziliśmy dwa wielkie programy badawcze BIOMED i NANOMAT, ukierunkowane na innowacyjne technologie. To w ramach tych zadań badawczych udało się pokazać jak wielki potencjał innowacyjny tkwi we wrocławskim środowisku badawczym – podkreśla Katarzyna Dorywała, Wiceprezes Zarządu EIT+. – Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ogromnej rzeszy osób – ponad 300 pracowników naszej firmy i blisko 1000 współpracowników – wybitnych naukowców, pracowników badawczych oraz studentów, głównie uczelni wrocławskich i instytutów PAN, w 59 zadaniach badawczych opracowano kilkadziesiąt nowych technologii. Blisko 50 z nich poddano zgłoszeniom patentowym, a 8 z nich opatentowano.

– Harmonijna kontynuacja dotychczasowej współpracy ze środowiskiem akademickim i rozwijanie nowych przedsięwzięć biznesowych, zwłaszcza z KGHM, z którym łączą nas wspólne plany badawcze oraz czempionami biznesowymi Dolnego Śląska, a także Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, z którą chcielibyśmy wspólnie stworzyć nowy rodzaj obszaru inwestycyjnego dla najnowocześniejszego biznesu, to niezbędny warunek pomyślnego rozwoju tego wielkiego przedsięwzięcia na Praczach Odrzańskich we Wrocławia – puentuje Krzysztof Sachs, Wiceprezes Zarządu EIT+ odpowiedzialny za kontakty ze środowiskiem biznesowym. Bardzo liczymy na współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu, która wybrała WCB EIT+ na jednego z kluczowych partnerów swojej nowej strategii.

Spotkanie „Kampus Pracze dla nauki i biznesu” odbędzie się w dniu 14 października br. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. W tym dniu środowisku akademickiemu i biznesowemu zostaną zaprezentowane zrealizowane projekty, laboratoria oraz infrastruktura badawcza, kadra naukowa i przede wszystkim możliwości centrum dla sektora B+R. Podczas spotkania planowane jest również podpisanie ramowej umowy o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach której Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będzie m.in. świadczyło usługi eksperckie przy ocenie innowacyjnych projektów. Ponadto oferta Centrum zostanie włączona w portfel usług Ekosystemu ARP.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 14.10.2015
plusfontminusfontreloadfont