Print Friendly, PDF & Email

KOLEJNY PROJEKT WCB EIT+

W dniu 09.07.2009 r. projekt „Akcelerator Spółek Innowacyjnych”, wspomagający realizację strategicznego kierunku działalności Spółki, jakim jest komercjalizacja prac badawczych uzyskał w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 3.1) akceptację i finansowanie na poziomie ponad 13 milionów złotych.  Tematem projektu „Akcelerator Spółek Innowacyjnych” jest inkubacja i tworzenie spółek typu SPIN-OFF  w dziedzinie nano- i biotechnologii oraz tematyki czystej energii.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.03.2015
plusfontminusfontreloadfont