Print Friendly, PDF & Email

Kończymy selekcję, rozpoczynamy preinkubację

W lipcu zespół projektu „Akcelerator EIT+ innowacyjnych spółek o hybrydowym profilu branżowym” przeprowadził  w siedzibie EIT+ kolejną serię spotkań z autorami innowacyjnych rozwiązań.

 

Ocenialiśmy projekty w obszarach biotechnologii, IT i energetyki. Po zapoznaniu się z opiniami ekspertów branżowych oraz z rekomendacjami zespołu koordynującego projekt Akcelerator, Zarząd EIT+ podjął decyzję o włączeniu do preinkubacji dziesięciu zespołów – trzech zajmujących się rozwiązaniami z obszaru nanotechnologii, trzech projektów biotechnologicznych i po dwóch z obszarów IT i energetyki.
Od sierpnia dwa zespoły bio mają przydzielonego coacha i biznesplanera. We  wrześniu wszystkie wyselekcjonowane  zespoły otrzymają  coachów i biznesplanerów, mających za zadanie przygotowanie i sprawne przeprowadzenie działań składających się na proces prenkubacji, to znaczy: przygotowanie due dilligence przedsięwzięcia, sformułowanie projektu dla którego będzie przygotowywany biznesplan.
Oprócz dziesięciu zespołów włączonych do preinkubacji, wybrano również siedem zespołów, które otrzymały status „gniazd innowacji EIT+”. Ich włączenie do preinkubacji wymaga w opinii ekspertów oceniających dodatkowych prac i analiz. Zespołom tym również zostaną przydzieleni coachowie w celu zidentyfikowania rodzaju i zakresu działań niezbędnych do wykonania przed ewentualnym włączeniem danego zespołu do preinkubacji.

Na tym nie koniec naszych poszukiwań. W nadchodzących miesiącach nadal będziemy szukać kolejnych gniazd innowacji, które będą oceniane przez branżowych ekspertów pod względem jakości tworzonego know-how.  We wrześniu odbędą się w EIT+ kolejne spotkania z pomysłodawcami.

 

Więcej informacji o projekcie Akcelerator EIT + i komercjalizacji na stronie:

akcelerator.eitplus.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 19.12.2014
plusfontminusfontreloadfont