Print Friendly, PDF & Email

Konferencja BioBanking 2010

Dnia 6-8 grudnia 2010r, Providence, USA dyrektor Departamentu Life Science oraz manager ds. nowych grantów Wrocławskiego Centrum Badan EITplus uczestniczyli w konferencji „Maximazing your investments in biobanking”.  Konferencja ta zorganizowana przez HealthTech Cambridge Institute zgromadziła głównych przedstawicieli rynku amerykańskiego i europejskiego zajmujących się gromadzeniem i kolekcjonowaniem prób pacjentów do celów naukowych i komercyjnych.

Konferencja ta została podzielona na dwa główne panele, pierwszy dotyczył strony biznesowej oraz finansowej biobankow natomiast drugi panel w całości poświecony był procedurom standaryzacji i adnotacji poszczególnych prób pacjentów w celu ich szerszego wykorzystania. Na konferencji tej w części biznesowej spotkali się głównie przedstawiciele dużych koncernów farmaceutycznych, szpitali, konsorcjów naukowych oraz przedstawiciele firm konsultingowych, natomiast w części naukowej można było spotkać przedstawicieli wszystkich większych uniwersytetów oferujących najnowsze rozwiązanie technologiczne i sprzętowe w celu lepszego wykorzystania materiału zgromadzonego w biobankach.   Sponsorami konferencji były firmy takie jak Gentrics, Rutgers University Repository, oraz ISBER. Podczas jednocześnie odbywających się wykładów poruszono takie kwestie jak bariery w standaryzacji pomiędzy poszczególnymi bankami, nowe technologie sekwencjonowania DNA, planowanie i organizacja kolekcji prób do badan klinicznych i epidemiologicznych.

Podczas spotkania odbyto szereg rozmów z przedstawicielami konsorcjów naukowych i uniwersytetów kolekcjonujących materiał biologiczny tzw. sample. Celem tych rozmów było nawiązanie kontaktów w celu zweryfikowania najnowszych usług jaki mogą oferować biobanki typu disease oriented  oraz population pod katem zadań realizowanych obecnie w projekcie BioMed.  Nawiązano kontakty z poszczególnymi przedstawicielami biobankow z Europy i Stanów Zjednoczonych. Prowadzone rozmowy dotyczyły głównie weryfikacji istniejącej listy projektów i zadań oraz potencjalnych możliwości rozszerzenia ich funkcji w oparciu o nowa kolekcje prób od pacjentów. Bardzo szczegółowo omówiono problemy pojawiające się w laboratoriach podczas kolekcjonowania próbek podczas ich dalszego zastosowania w laboratoriach badan histologicznych, obrazowania komórkowego, macierzowego badania DNA i RNA oraz analityki chemicznej. Zebrano materiały informacyjne i katalogi dotyczące metod przechowywania prób, standaryzacji czy ich adnotacji oraz katalogi firm wyposażających laboratoria biobankowe w drobny sprzęt i odczynniki.

Obecnie w celu zwiększenia zakresu funkcjonalności laboratoriów biotechnologicznych w nowo powstającym Centrum badawczym firma WCB EIT+ przygotowuje się do aplikowanie w ramach nadchodzących konkursów o dofinansowanie budowy oraz wyposażenia laboratorium biobanku w celu zabezpieczania rezultatów i produktów projektu BioMed oraz możliwości ich wykorzystanie na dalszym etapie istnienia Centrum. 

HealthTech Cambridge Institute www.healthtech.com/bnk

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 18.11.2014
plusfontminusfontreloadfont