Print Friendly, PDF & Email

Konferencja – „Grafen-produkt przyszłości”

W dniach 31.05. – 01.06.2017 r. odbyła się w Legnicy konferencja „Grafen-produkt przyszłości” zorganizowana przez Legnicki Klub Biznesu oraz dystrybutora grafenu Spółkę Nano Carbon, której udziałowcem jest KGHM Polska Miedź S.A. Jednym z prelegentów podczas tego wydarzenia był m.in. prof. dr inż. Antoni Morawski, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.  

Właściwości, metody produkcji i możliwości zastosowań grafenu w skali przemysłowej – to tematy zaprezentowane podczas spotkania, którego celem była prezentacja obecnego stanu wiedzy na temat zastosowań grafenu. W czterech panelach dyskusyjnych zostały przedstawione naukowe, przemysłowo – produkcyjne oraz biznesowe zagadnienia związane z grafenem. Materiałem, który może stać się polskim przebojem eksportowym.

Dolny Śląsk ma już swój dorobek w badaniu grafenu. We Wrocławiu trwają prace m.in. nad zastosowaniem powłoki grafenowej w stentach naczyniowych. Dodatek grafenu może spowodować, że urządzenia medyczne takie jak stenty, sztuczne zastawki serca, cewniki czy elektrody stymulujące będą lepiej tolerowane przez organizm. Zespół naukowców,  pracujących nad zastosowaniem grafenu w urządzeniach medycznych, kierowany jest przez dr. Dariusza Białego z Uniwersytetu Medycznego oraz profesora Wiesława Stręka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele władz lokalnych oraz władz centralnych.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 13.06.2017
plusfontminusfontreloadfont