Print Friendly, PDF & Email

Konferencja Life Science Open Space 2016, 20 października 2016

lsos20161024x80020 października 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE, w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, odbędzie się Life Science Open Space – międzynarodowe forum innowacji dla zdrowia i jakości życia.

W tym roku konferencja odbędzie się po raz szósty. Life Science Open Space to międzynarodowe otwarte forum innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia, platforma współpracy ludzi nauki, biznesu, polityki i administracji – profesjonalistów, fanów i użytkowników technologii life science, obejmujących dziedziny medycyny, farmacji, technologii medycznych, żywności, środowiska i gospodarki. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest Partnerem tego wydarzenia, a nasi naukowcy dr Elżbieta Piątkowska – Kierownik Laboratorium Spektrometrii Mas (MS) oraz dr Tomasz Lipiński – Kierownik Laboratorium Nanobioinżynierii będą reprezentować centrum w panelu o tematyce „Nowoczesna diagnostyka i terapia”.

W programie konferencji przewidziano szereg sesji tematycznych: Badania nad rozwojem leków, Aktywne i zdrowe życie, Srebrna gospodarka, Nowoczesna diagnostyka i terapia,  Digital Health, Nowe technologie i urządzenia terapeutyczne, Innowacyjne Centrum Medyczne, Zdrowa żywność i żywienie, Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo, Środowisko – środowiskowe czynniki zdrowia, Biogospodarka, Projektowanie (Design). Uczestnicząc w tym wydarzeniu będzie można spotkać partnerów do rozwoju innowacyjnych pomysłów i projektów, specjalistów transferu technologii, komercjalizacji i wdrożeń, ekspertów do rozwiązania problemów, potrzeb i wyzwań oraz pierwszych klientów nowych rozwiązań.

Prezentacje sesji tematycznych zostaną wpisane w poszczególne kategorie:

 • WYZWANIE (Open CHALLENGE): masz problem technologiczny – szukasz  innowacyjnego rozwiązania? W ramach swojej działalności spotykasz się z ważnymi zagadnieniami, które wymagają kreatywnego rozwiązania, nowego podejścia czy unikalnych kompetencji.
 • WSPÓŁPRACA (Open INNOVATION): masz pomysł, ideę, projekt – szukasz możliwości jego rozwoju? Pracujesz nad innowacyjnym projektem dotyczącym zdrowia i jakości życia, chcesz pozyskać do współpracy partnera merytorycznego – osoby, zespół, instytucję zdolną wesprzeć projekt lub zwiększyć jego wartość poprzez unikalne kompetencje, technologię, know-how.
 • WYDARZENIE (Open EVENT): organizujesz konferencję, event, premierę – chcesz je zaanonsować? Planujesz lub przygotowujesz konferencję lub innego rodzaju wydarzenie dotyczące nauki, technologii czy realizowanego projektu i innych tematów dotyczących ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA, o których trzeba lub warto poinformować.
 • DEMO: realizujesz projekt, planujesz premierę nowego produktu – chcesz go pokazać, przetestować? Premierowe demonstracje nowych, produktów i usług, a także prezentacje celów i rezultatów projektów finansowanych z funduszy publicznych i prywatnych.
 • FUNDUSZE: rozwijasz StartUp, masz nowy biznes – szukasz partnera i inwestora? Realizujesz projekt, nowe przedsięwzięcia biznesowe lub jesteś startupem będącym w fazie rozwoju i poszukującym partnerów biznesowych (wspólników), inwestorów, doradców lub kontrahentów, dzięki którym wprowadzisz swój projekt na dalszy etap rozwoju.
 • PRACA: zatrudniasz – szukasz pracowników, ekspertów, managerów ? Masz  potrzebę jednorazowego lub systematycznego zatrudniania pracowników i chcesz przedstawić swój profil pracodawcy oraz ofertę pracy, staży, praktyk i innych form/ścieżek kariery.

Jeśli zatem:

 • Jesteś naukowcem, posiadasz wiedzę i kompetencje → szukasz wyzwań
 • Jesteś przedsiębiorcą, masz zasoby → szukasz możliwości rozwoju
 • Zarządzasz funduszem, masz pieniądze → inwestujesz w innowacyjne przedsięwzięcia
 • Jesteś lekarzem, masz doświadczenie kliniczne
 • Masz talent organizacyjny, artystyczny → szukasz inspiracji
 • Realizujesz projekt, organizujesz konferencje, promujesz rezultaty
 • Szukasz pracy, praktyki, stażu lub pracowników, praktykantów, stażystów

Już dzisiaj zgłoś swój udział w Life Science Open Space 2016. Szczegółowe informacje na http://lsos.info/.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

To właśnie tutaj spotkasz inspirację, wiedzę i wsparcie!

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 19.09.2016
plusfontminusfontreloadfont