Print Friendly, PDF & Email

Konferencja naukowa dot. Rozwiązywania Problemów Chorób Odkleszczowych, 21października 2017 r., Wrocław

Naukowcy w ramach środowiskowej inicjatywy chcą pomóc w przeciwdziałaniu zakażeniom odkleszczowym. Powołają więc Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Chorób Odkleszczowych, którego pierwsze spotkanie ma się odbyć 21 się października we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Pomysł współdziałania środowiska naukowego w walce z zakażeniami odkleszczowymi zawiązano pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorem projektu jest prof. dr hab. Janusz Boratyński, kierownik Laboratorium Chemii Biomedycznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Według założeń interdyscyplinarny zespół będzie służył koordynacji badań i przedsięwzięć organizacyjnych. Przykładowe zadania obejmą między innymi: badania nad biologią kleszczy; stworzenie doustnych szczepionek służących powstrzymaniu łańcucha zakażeń w naturalnym środowisku dzikich zwierząt; badania i ograniczenie populacji gryzoni na miejskich terenach rekreacyjnych; badania immunologiczne; prace nad wiarygodnymi testami diagnostycznymi.

W spotkaniu, które odbędzie się 21 października br. we Wrocławiu, wystąpią m.in.:

  • Małgorzata Krynicka-Duszyńska, Joanna Kułdo, Potencjał wdrożeniowy badań nad kleszczami – czy (i na co) jesteśmy gotowi?
  • Sławomir Pancewicz, Anna Moniuszko, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytet Medyczny Białystok Choroby przenoszone przez kleszcze w praktyce klinicznej – stan wiedzy na 2017
  • Arkadiusz Miążek, Andrzej Rapak, Instytut Immunologii PAN Metoda ELISPOT w diagnostyce chorób odkleszczowych
  • Grzegorz Karbowiak, Instytut Parazytologii PAN Różnorodność gatunkowa i rozprzestrzenienie kleszczy w Polsce
  • Krzysztof Dudek, Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Czy zwierzęta chronią nas przed chorobami odwektorowymi?
  • Dominik Lewandowski, Paulina Bierwagen, Kamil Szpotkowski, Marek Figlerowicz, Anna Urbanowicz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań Białka zaangażowane w oddziaływania pomiędzy Borrelią, kleszczem i gospodarzem
  • Aleksandra Gliniewicz, Ewa Mikulak, Marta Przygodzka Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Ochrona przed kleszczami – rola mediów, instytucji naukowych i administracyjnych, rynek dostępnych preparatów
  • Janusz Boratyński Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Chorób Odkleszczowych – zagrożenia i oczekiwania wobec tej inicjatywy
  • Krzysztof Marycz, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskie Centrum Badań EIT+ – miejsce do realizacji projektów badawczych w zakresie life science. 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest Partnerem ww. wydarzenia.

Pełen program spotkania jest dostepny na stronie wydarzenia.

Szczegółowe informacje:
Koszt: brak opłaty wpisowej
Czas: 21. października, 2017, godz. 9:00
Miejsce: Wrocławski Park Technologiczny, bud. DELTA
Organizacja: oparta jest w całości na zaangażowaniu społecznym grupy inicjatywnej

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 04.10.2017
plusfontminusfontreloadfont