Print Friendly, PDF & Email

Konferencja nt. Transferu do edukacji matematyczno-przyrodniczej najnowocześniejszych osiągnięć nauki

W dniu 4 kwietnia 2014 r. odbędzie się we  Wrocławskim Centrum Badań EIT+ regionalna konferencja na temat „Transferu do edukacji matematyczno- przyrodniczej najnowszych osiągnięć nauki”. Organizatorami wydarzenia jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Regionalna konferencja jest pierwszym efektem podpisanego w zeszłym tygodniu porozumienia pomiędzy Wrocławskim Centrum Badań EIT+, a jednostką, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem pierwszego spotkania, jak również porozumienia, jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami poprzez wspólne  prowadzenie projektów i programów edukacyjnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w tym seminariów, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
W konferencji wezmą m.in. udział: Radosław Mołoń – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Małgorzata Medyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Langer – Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, dr Małgorzata Bacia – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, dr Kamila Myrdek-Rak – Kierownik Humanitarium. Ogrody Doświadczeń oraz zaproszeni dyrektorzy wrocławskich szkół. W ramach spotkania uczestnicy będą mogli zwiedzić laboratoria Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz wziąć udział w specjalnych warsztatach w Humanitarium poświęconych tematyce serca. 
Program konferencji:
10:00 – 10:10 
Otwarcie Konferencji – wystąpienia:
Radosław Mołoń – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Langer – Prezes Zarządu WCB EIT+
10:10 – 10:30 
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ – Idea powstania i cele funkcjonowania
Przedstawienie zakresu badań prowadzonych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz możliwości transferu najnowszych osiągnięć nauki do edukacji (Tomasz Gondek, Wiceprezes Zarządu EIT+)
10:30 – 10:40 
Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w zakresie wspierania rozwoju szkół i placówek oświatowych Dolnego Śląska (Małgorzata Medyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)
10:40 – 10:50 
Propozycja programu warsztatów i seminariów metodycznych dla nauczycieli biologii, chemii i fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska, które realizowane będą w roku 2014 z wykorzystaniem zasobów WCB EIT+ (Małgorzata Bacia, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu / Kamil Myrdek- Rak, Kierownik Humanitarium. Ogrody Doświadczeń)
10:50 – 11:05 
Spotkanie przy kawie i herbacie
11:15 – 12:30
Zwiedzanie laboratoriów i zasobów naukowych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+
12:30 – 13:30
Pokazy warsztatowe i prezentacja wystawy interaktywnej w Humanitarium 
13:30 – 14:00 
Panel dyskusyjny nt. możliwości wykorzystania zasobów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w edukacji matematyczno-przyrodniczej, realizowanej na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego
14.00
Lunch 

Regionalna konferencja jest pierwszym efektem podpisanego w zeszłym tygodniu porozumienia pomiędzy Wrocławskim Centrum Badań EIT+, a jednostką, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem pierwszego spotkania, jak również porozumienia, jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami poprzez wspólne  prowadzenie projektów i programów edukacyjnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w tym seminariów, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

W konferencji wezmą m.in. udział: Radosław Mołoń – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Małgorzata Medyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Langer – Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, dr Małgorzata Bacia – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, dr Kamila Myrdek-Rak – Kierownik Humanitarium. Ogrody Doświadczeń oraz zaproszeni dyrektorzy wrocławskich szkół. W ramach spotkania uczestnicy będą mogli zwiedzić laboratoria Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz wziąć udział w specjalnych warsztatach w Humanitarium poświęconych tematyce serca. 

Program konferencji:

10:00 – 10:10
Otwarcie Konferencji – wystąpienia:
Radosław Mołoń – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Langer – Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

10:10 – 10:30
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ – Idea powstania i cele funkcjonowania
Przedstawienie zakresu badań prowadzonych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz możliwości transferu najnowszych osiągnięć nauki do edukacji
Tomasz Gondek, Wiceprezes Zarządu EIT+

10:30 – 10:40
Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w zakresie wspierania rozwoju szkół i placówek oświatowych Dolnego Śląska
Małgorzata Medyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

10:40 – 10:50
Propozycja programu warsztatów i seminariów metodycznych dla nauczycieli biologii, chemii i fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska, które realizowane będą w roku 2014 z wykorzystaniem zasobów WCB EIT+
Małgorzata Bacia, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Kamil Myrdek- Rak, Kierownik Humanitarium. Ogrody Doświadczeń

10:50 – 11:05 
Spotkanie przy kawie i herbacie

11:15 – 12:30
Zwiedzanie laboratoriów i zasobów naukowych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

12:30 – 13:30
Pokazy warsztatowe i prezentacja wystawy interaktywnej w Humanitarium 

13:30 – 14:00
Panel dyskusyjny nt. możliwości wykorzystania zasobów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w edukacji matematyczno-przyrodniczej, realizowanej na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego

14.00
Lunch 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 09.06.2014
plusfontminusfontreloadfont