Print Friendly, PDF & Email

Konferencja „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych – technologie, jakość, finansowanie”, 11 marca 2016

Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych – technologie, jakość, finansowanie”, to konferencja, która odbędzie się we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w dniach 10-11 marca 2016 r.

Wydarzenie organizowane jest przez redakcję „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego”, a jego partnerem merytorycznym jest EIT+. W ramach trzech paneli merytorycznych (Techniki i badania laboratoryjne, Infrastruktura i technologie oraz Komercjalizacja i finansowanie) uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania następujących prelekcji:

  • Zapewnienie najwyższej jakości wyników pomiarów chemicznych – rola materiałów odniesienia.
  • Chromatografia jonowa – perspektywy zastosowań.
  • Mikrochromatografia i mikroelektroforeza jako przykłady miniaturyzacji technik analitycznych.
  • Pobieranie, przygotowanie i transport próbek – jak zminimalizować ryzyko błędu w rutynowej pracy laboratorium.
  • Rozwiązania architektoniczne w laboratoriach – najważniejsze problemy projektowe.
  • Instalacje gazów laboratoryjnych zgodne z obowiązującymi normami.
  • Systemy wentylacji i klimatyzacji w laboratoriach.
  • Możliwości finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przy wsparciu funduszy europejskich do 2020 r.
  • Ochrona i komercjalizacja wyników badań naukowych.
  • Rola organizacji badawczo-rozwojowych w Polsce i ich nastawienie na rozwój innowacji, nowych technologii i badań na potrzeby przemysłu.

Podczas konferencji nie zabraknie również okazji do dyskusji na powyższe tematy, a po części konferencyjnej gwarantujemy wszystkim uczestnikom zwiedzanie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. następujący eksperci: prof. dr hab. Ewa Bulska, dr hab. Rajmund Michalski, dr hab. Michał Szumski, mgr inż. Jacek Pomietło, mgr inż. Andrzej Komisarz, dr inż. Łukasz Amanowicz, Mariusz Grzesiczak. EIT+ będzie reprezentowane podczas tego spotkania przez Patrycję Radek, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu.

Szczegółowe informacje na temat konferencji „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych – technologie, jakość, finansowanie” znajdziecie Państwo na stronie redakcji „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego

Szczegółowy program konferencji

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 03.03.2016
plusfontminusfontreloadfont