Print Friendly, PDF & Email

Konferencja podsumowującą II edycję programu MOZART

W dniu 14 kwietnia br. odbędzie się we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ konferencja podsumowująca II edycję programu MOZART, który wspiera partnerstwa naukowców i przedsiębiorców.

Miejski Program wsparcia partnerstwa szkolnictwa wyższego i nauki oraz sektora aktywności gospodarczej „Mozart” stanowi wsparcie finansowe dla wspólnych projektów utworzonych przez naukowców i firmy działające we Wrocławiu. Jego celem jest doprowadzenie do powstania nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Program został uchwalony w 2012 r. przez Radę Miejską Wrocławia (uchwała nr XXIX/652/12) i będzie realizowany do 2018 r.

W ramach projektu aktywni naukowcy oraz przedsiębiorcy, tworząc partnerstwa naukowo-biznesowe, mogą składać wnioski o wsparcie finansowe dla swoich projektów. Projekty muszą odpowiadać na realne potrzeby przedsiębiorców, ale również stanowić wartość dodaną dla pracowników wrocławskich uczelni i instytutów naukowych. Do tej pory dofinansowanie z budżetu miejskiego otrzymało już 78 projektów.

Kwietniowa konferencja podsumowuje II edycję programu MOZART. Podczas spotkania zostaną omówione korzyści płynące bezpośrednio ze współpracy naukowców z przedsiębiorstwami. Uczestnicy tej edycji, w której udział wzięło 25 partnerstw, podzielą się swoimi doświadczeniami oraz dotychczasowymi wynikami. W czasie konferencji poprowadzony zostanie również panel dyskusyjny na temat rozwoju nanotechnologii, który staje się ważnym punktem na badawczo-rozwojowej mapie Wrocławia.

Organizator:

Wrocławskie Centrum Akademickie
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławiu

Program Wydarzenia

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 14.04.2015
plusfontminusfontreloadfont