Print Friendly, PDF & Email

Konferencja Polish Scientific Networks. Science & Business

W dniach 30.06-2.07 2016 r. w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odbędzie się druga edycja konferencji Polish Scientific Networks. Science & Business, tym razem poświęcona współpracy nauki z biznesem. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do naukowców zainteresowanych zastosowaniem badań naukowych w praktyce oraz do firm chcących rozwinąć swoją innowacyjność poprzez współpracę z naukowcami.

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wyników badań oraz pomoc w nawiązaniu współpracy między środowiskiem naukowym a firmami i organizacjami zainteresowanymi tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii. Sesje wykładowe PSN będą dotyczyć również innowacji społecznych. Wśród wykładowców znajdą się Grzegorz Brona (Creotech Instruments SA, Uniwersytet Warszawski), Jakub Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”), Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN), Michał Lach (Startup Hub Poland) i Katarzyna Rogiewicz (Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris). Dodatkowo będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych, w których wystąpią przedstawiciele rządu, agend finansujących badania naukowe, naukowcy i biznesmeni, oraz w warsztatach na temat strategii komercjalizacji, zakładania start-upów czy komunikacji między nauką a biznesem.

Na stoiskach przygotowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy programu Horyzont 2020 (Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii) oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu będzie można zasięgnąć informacji o programach finansujących badania stosowane.

Konferencji towarzyszy też projekt Strefa Łowców Głów organizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+, którego celem jest umożliwienie networkingu między firmami zainteresowanymi rozwojem innowacyjności a potencjalnymi pracownikami – uczestnikami konferencji.

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie: www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks/.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 14.06.2016
plusfontminusfontreloadfont