Print Friendly, PDF & Email

"Kumulacja kompetencji" – nowy program stażowy EIT+

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczęło realizację programu stażowego „Kumulacja kompetencji”. Zapraszamy pracowników naukowych oraz przedsiębiorców z Wrocławia i Dolnego Śląska do przesyłania aplikacji.

Za sprawą programu „Kumulacja kompetencji” chcemy promować szeroko definiowaną współpracę między pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi, a przedsiębiorcami lub ośrodkami transferu technologii. Drugi cel, który stawiamy sobie w ramach „Kumulacji kompetencji”, to budowa i wdrożenie modelu efektywnych staży w dziedzinie nano-, bio- i energii. Chcemy, by tego typu staże stały się skutecznym narzędziem odkrywania i szlifowania potencjału drzemiącego w pracownikach nauki zajmujących się transferem technologii oraz rozwijaniem innowacji.

Program „Kumulacja kompetencji” adresowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do 45. roku życia oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska.

W ramach projektu, przewidziano ok. 27 staży. Każdy z nich potrwa od 6 do 8 miesięcy, a stażyści będą mieli zapewnione wynagrodzenie. Szczegółowe informacje (m.in. regulamin, dokumenty i kryteria rekrutacyjne) o programie „Kumulacja kompetencji” znajdą Państwo na stronie internetowej http://2kstaze.eitplus.pl.

***

Projekt „Kumulacja Kompetencji – stażowy program angażowania pracowników naukowych w rozwój branż nano, bio, energia” jest współfinansowany prze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach umowy dofinansowania  Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ przyznano  2 114 800, 00 PLN na okres 1.01.2012 – 31.12.2013 r.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 10.05.2014
plusfontminusfontreloadfont