Print Friendly, PDF & Email

Centrum Biomedycyny

Profil badawczy Centrum Biomedycyny koncentruje się na prowadzeniu badań epidemiologicznych z zakresu chorób sercowo-naczyniowych, onkologicznych oraz biobankowaniu ludzkiego materiału biologicznego. Krajowy Ośrodek Wiodący w zakresie Biobankowania jest Liderem projektu Utworzenia Polskiej Sieci Biobanków BBMRI.pl finansowanego przez MNiSW. Główne zainteresowania badawcze do prowadzenie programów profilaktycznych dla mieszkańców Dolnego Śląska, tworzenie i kolekcjonowanie danych wielkoformatowych, tworzenie podstaw do algorytmów medycyny precyzyjnej oraz wspieranie tych działań, które maja istotny wpływ na rozwój biobankowania i profilaktyki zdrowotnej.

Profil działań komercyjnych
Centrum Biomedycyny uczestniczy w projektach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Odpowiada za biobankowanie materiału biologicznego z badań komercyjnych, izolację określonych populacji komórek z pobranego materiału biologicznego, izolację kwasów nukleinowych oraz back-up próbek do badań klinicznych.

Obecnie Biobank Krajowego Ośrodka Wiodącego prowadzi badanie populacyjne wśród mieszkańców Dolnego Śląska w wieku od 20-75 r.ż. Wszelkie informacje na temat warunków uczestnictwa w programie można odnaleźć na stronie: https://biobank.port.org.pl/

Próbki ludzkiego materiału biologicznego po zakodowaniu są przechowywane w temperaturze -80
i -150 stopni Celsjusza. Każda próbka materiału biologicznego po jego pobraniu jest zakodowana i w takiej formie trafia do badacza. Biobank jest nadzorowany specjalnie zaprojektowanym systemem alarmowym, który nadzoruje biorepozytorium 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

„Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” (akronim: BBMRI.PL)
Wartość projektu: 39 549 517,00 PLN
Wartość dofinansowania: 39 549 517,00 PLN
Okres realizacji projektu: 27/01/2017 – 31/12/2021
Kierownik projektu: dr n. med. Łukasz Kozera

Konsorcjum realizujące projekt:
1. PORT, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Lider Konsorcjum
2. Gdański Uniwersytet Medyczny
3. Uniwersytet Łódzki
4. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
5. Warszawski Uniwersytet Medyczny
6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
7. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Administrator Projektu: dr Magdalena Grodecka

Sekretarz Konsorcjum BBMRI.pl: Daria Stankiewicz

Quality Management System in the BBMRI.pl Consortium: Status Before the Formation of the Polish Biobanking Network.
Ferdyn K, Gleńska-Olender J, Witoń M, Zagórska K, Kozera Ł, Chróścicka A, Matera-Witkiewicz A. Biopreserv Biobank. 2019 Apr 22. doi: 10.1089/bio.2018.0127.

Organization of BBMRI.pl: The Polish Biobanking Network.
Witoń M, Strapagiel D, Gleńska-Olender J, Chróścicka A, Ferdyn K, Skokowski J, Kalinowski L, Pawlikowski J, Marciniak B, Pasterk M, Matera-Witkiewicz A, Kozera Ł.
Biopreserv Biobank. 2017 Jun;15(3):264-269. doi: 10.1089/bio.2016.0091. Epub 2017 Jan 19.

Public biobanks: calculation and recovery of costs.
Clément B, Yuille M, Zaltoukal K, Wichmann HE, Anton G, Parodi B, Kozera L, Bréchot C, Hofman P, Dagher G; EU-US Expert Group on cost recovery in biobanks.
Sci Transl Med. 2014 Nov 5;6(261):261fs45. doi: 10.1126/scitranslmed.3010444.

Laboratorium Biobank Krajowego Ośrodka Wiodącego

Jest jednym z największych biobanków populacyjnych i specjalistycznych na terenie Polski. Przechowuje ponad 150 tyś. pojedynczych próbek materiału biologicznego zgromadzonego w trakcie badań populacyjnych, kolekcje próbek pochodzących od pacjentów kardiologicznych, reumatologicznych i onkologicznych. Gromadzony materiał biologiczny pozwala na wykonanie badań u każdego pacjenta na wielu poziomach poczynając od badań genetycznych, poprzez transkryptomikę i metabolomikę. Głównym nurtem działalności naukowej jest badanie przyczyn powstawania chorób sercowo-naczyniowych. Obecnie koordynuje prowadzi podłużne badanie populacyjne na terenie Dolnego Śląska.

Pracownie:
– Główna Pracownia Frakcjonowania Materiału Biologicznego (Laboratorium Biobank)
– Pracownia Oczyszczania Kwasów Nukleinowych
– Repozytorium Materiału Biologicznego
– Punkt pobrań materiału biologicznego i konsultacji pacjentów (Zakład Leczniczy).

  • Zamrażarki niskotemperaturowe -80oC oraz -150oC – Panasonic MDF-U7386S-PE, Panasonic MDF-U700VX-PE, SANYO MDF-U700VX, BINDER UF-V-700, Brunswick Premium U570 4570-86, Panasonic MDF-C2156VAN-PE, Thermo Fisher Scientific Revco ULT7150-9-V24
  • System awaryjnego podtrzymywania temperatury ciekłym CO2 – kontrolery BackUp CO2 Biogenet, butle z CO2, wagi platformowe
  • System rejestracji temperatur i powiadamiania o przekroczeniach Q-MSystem, POLL LAB
  • Stacja pipetująca MagNA STARlet, HAMILTON
  • Sorter próbek XL20 z czytnikiem kodów 2D oraz wagą analityczną, BioMicroLab
  • Platforma do izolacji kwasów nukleinowych QIAcube, QIAGEN
  • Spektrofotometr Nano MN-913, Maestro Gen
  • Ultrasonograf Vivid T8 Pro, GE Healthcare
  • System do rejestracji obrazów blotów i żeli GEL DOC XR+, BIO-RAD
  • Mikroskop CX43, Olympus
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 17.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont