Print Friendly, PDF & Email

Centrum Biotechnologii

W laboratoriach tworzących Centrum Biotechnologii prowadzimy badania interdyscyplinarne dotyczące szeroko rozumianej biologii komórki w obszarze immunologii i mikrobiologii. Realizujemy projekty aplikacyjne rozwijające nowe technologie o potencjale komercyjnym oraz prowadzimy działalność usługową w oparciu o nasze know-how. Oferujemy szeroką gamę usług obejmującą m.in. badanie aktywności biologicznej różnych substancji, wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych, biofunkcjonalizowanie nanomateriałów, projektowanie testów diagnostycznych i wiele innych.

Tematyka badań naukowych:
Mikrobiologia – od szybkiej identyfikacji poprzez badania związane z biomateriałami po analizę aktywności leków i podejście typu „ -omika”
Immunologia – charakterystyka funkcji komórek odpornościowych i sygnalizacja wewnątrzkomórkowa w odpowiedzi na różne bodźce (tj. rak, infekcja, zranienie, stres środowiskowy)
Biologia komórki – rozwój natywnych i genetycznie zmodyfikowanych linii komórek eukariotycznych dla szerokiego spektrum celów biotechnologicznych

Usługi komercyjne:
Analiza aktywności leków wobec organizmów eukariotycznych i mikroorganizmów, w tym tych tworzących biofilmy
Zastosowanie mikroorganizmów użytecznych biotechnologicznie do różnych celów
Testy dla mikrobiologii medycznej
Wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych za pomocą technologii mysich hybrydom i „yeast display” przeciwko różnym typom antygenów, w tym słabo immunogennym cząsteczkom (poli- i oligosacharydy, małe cząsteczki)
Projektowanie testów opartych na przeciwciałach
Przygotowanie i charakterystyka immunogenów (koniugaty z białkami, polimerami, nanocząstkami)
Bio-funkcjonalizacja nanocząstek, nanomateriałów i powierzchni
Testy przedkliniczne z wykorzystaniem modeli mysich

Główne metody badawcze:
Hodowla komórek i drobnoustrojów, metody identyfikacji drobnoustrojów, testy funkcjonalne
Klonowanie, ekspresja białek
Techniki mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej wraz z analizą obrazu
Modele badawcze oparte na myszach laboratoryjnych

Możliwe rodzaje współpracy: wspólne projekty badawcze, badania na zlecenie, projekty komercyjne

SONATA_TGD (SONATA BIS 4): Wieloparametryczna charakterystyka kontroli homeostazy nabłonka układu rozrodczego przez komórki T gamma-delta z uwzględnieniem wysokorozdzielczej mikroskopii przyżyciowej
Kierownik projektu: Grzegorz Chodaczek, Narodowe Centrum Nauki, okres finansowania: 2015-2020

OPUS_TGD (OPUS 8): Konstytutywna autoreaktywność komórek T gamma-delta jako korzystny mechanizm kontroli bariery naskórka
Kierownik projektu: Grzegorz Chodaczek, Narodowe Centrum Nauki, okres finansowania: 2015-2019

PELLINO (SONATA BIS 5): Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez białko Pellino 3 w odpowiedzi na infekcje wirusowe
Kierownik projektu: Jakub Siednienko, Narodowe Centrum Nauki, okres finansowania: 2016 – 2021

FASL (HARMONIA 7): Rola receptorów Fas/FasL w patogenezie zapalenia w układzie nerwowym wywołanego zakażeniem herpeswirusem typu 1 i 2
Kierownik projektu: Małgorzata Krzyżowska, Narodowe Centrum Nauki, okres finansowania: 2016-2019

DegScreen (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020): Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron
Kierownik projektu: Jakub Siednienko, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres finansowania: 2017-2020

TASTE (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020): Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość
Kierownik projektu: Wojciech Woźny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres finansowania: 2018-2019

Green Amber (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020): Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych
Kierownik projektu: Wojciech Woźny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres finansowania: 2018-2020

MagBac (OPUS 14): Analiza mechanizmów zwiększonej efektywności substancji przeciwdrobnoustrojowych względem biofilmu w obecności wirującego pola magnetycznego Kierownik projektu: Adam Junka, Narodowe Centrum Nauki, okres finansowania: 2018-2021

2019

 • Bazylińska U, Kulbacka J, Chodaczek G. Nanoemulsion Structural Design in Co-Encapsulation of Hybrid Multifunctional Agents: Influence of the Smart PLGA Polymers on the Nanosystem-Enhanced Delivery and Electro-Photodynamic Treatment. Pharmaceutics. 2019. doi: 10.3390/pharmaceutics11080405.
 • Cymerys J, Kowalczyk A, Mikołajewicz K, Słońska A, Krzyżowska M. Nitric Oxide Influences HSV-1-Induced Neuroinflammation. Oxid Med Cell Longev. 2019 doi: 10.1155/2019/2302835.
 • Junka A, Żywicka A, Chodaczek G, Dziadas M, Czajkowska J, Duda-Madej A, Bartoszewicz M, Mikołajewicz K, Krasowski G, Szymczyk P, Fijałkowski K. Potential of Biocellulose Carrier Impregnated with Essential Oils to Fight Against Biofilms Formed on Hydroxyapatite. Sci Rep. 2019. doi: 10.1038/s41598-018-37628-x.
 • Matczuk AK, Chodaczek G, Ugorski M. Production of Recombinant EAV with Tagged Structural Protein Gp3 to Study Artervirus Minor Protein Localization in Infected Cells. Viruses. 2019. doi: 10.3390/v11080735.
 • Prorok K, Olk M, Skowicki M, Kowalczyk A, Kotulska A, Lipiński T & Bednarkiewicz A. Near-infrared excited luminescence and in vitro imaging of HeLa cells by using Mn 2+ enhanced Tb 3+ and Yb 3+ cooperative upconversion in NaYF 4 nanocrystals. Nanoscale Advances. 2019. doi: 10.1039/C9NA00336C.
 • Żywicka A, Wenelska K, Junka A, Chodaczek G, Szymczyk P, Fijałkowski K. Immobilization pattern of morphologically different microorganisms on bacterial cellulose membranes. World J Microbiol Biotechnol. 2019. doi: 10.1007/s11274-018-2584-7.

2018

 • Junka A, Rakoczy R, Szymczyk P, Bartoszewicz M, Sedghizadeh PP, Fijałkowski K. Application of rotating magnetic fields increase the activity of antimicrobials against wound biofilm pathogens Sci.Rep. 2018. doi: 10.1038/s41598-017-18557-7.
 • Żywicka A, Junka A, Szymczyk P, Chodaczek G, Grzesiak J, Sedghizadeh PP, Fijałkowski K. Bacterial cellulose yield increased over 500% by supplementation of medium with vegetable oil. Carbohydr.Polym. 2018. doi: 10.1016/j.carbpol.2018.06.126.
 • Borek A, Sokolowska-Wedzina A, Chodaczek G, Otlewski J. Generation of high-affinity, internalizing anti-FGFR2 single-chain variable antibody fragment fused with Fc for targeting gastrointestinal cancers. PLoS One. 2018. doi: 10.1371/journal.pone.0192194.
 • Chodaczek G, Toporkiewicz M, Zal MA, Zal T. Epidermal T Cell Dendrites Serve as Conduits for Bidirectional Trafficking of Granular Cargo. Front. Immunol. 2018. doi.org/10.3389/fimmu.2018.01430.
 • Christoffersson G, Chodaczek G, Ratliff SS, Coppieters K, von Herrath MG. Suppression of diabetes by accumulation of non-islet-specific CD8+ effector T cells in pancreatic islets. Sci Immunol. 2018. doi: 10.1126/sciimmunol.aam6533.
 • Doskocz J, Drabik D, Chodaczek G, Przybyło M, Langner M. Statistical Analysis of Bending Rigidity Coefficient Determined Using Fluorescence-Based Flicker-Noise Spectroscopy. J Membr Biol. 2018 . doi.org/10.1007/s00232-018-0037-8.
 • Dydak K, Junka A, Szymczyk P, Chodaczek G, Toporkiewicz M, Fijałkowski K, Dudek B, Bartoszewicz M. Development and biological evaluation of Ti6Al7Nb scaffold implants coated with gentamycin-saturated bacterial cellulose biomaterial. PLoS One. 2018. doi: 10.1371/journal.pone.0205205
 • Futoma-Koloch B, Bugla-Płoskońska G, Dudek B, Dorotkiewicz-Jach A, Drulis-Kawa Z, Gamian A. Outer membrane proteins of Salmonella as potential markers of resistance to serum, antibiotics and biocides”, Current Medicinal Chemistry. 2018. doi: 10.2174/0929867325666181031130851.
 • Czajkowska J, Junka A, Markowska-Szczupak A. Zastosowanie metabolomiki jako przyszłego narzędzia w szybkiej diagnostyce ran przewlekłych. Leczenie Ran. 2018.
 • Kupczyk P, Reich A, Gajda M, Hołysz M, Wysokińska E, Paprocka M, Nevozhay D, Chodaczek G, Jagodziński PP, Ziółkowski P, Szepietowski JC. UCHL1/PGP 9.5 Dynamic in Neuro-Immune-Cutaneous Milieu: Focusing on Axonal Nerve Terminals and Epidermal Keratinocytes in Psoriatic Itch. Biomed Res Int. 2018. doi.org/10.1155/2018/7489316.
 • Majkowski M, Laszkiewicz A, Sniezewski L, Grzmil P, Pawlicka B, Tomczyk I, Michniewicz M, Kapusniak V, Janik S, Chodaczek G, Cebrat M. Lack of NWC protein (c11orf74 homolog) in murine spermatogenesis results in reduced sperm competitiveness and impaired ability to fertilize egg cells in vitro. PLoS One. 2018. doi.org/10.1371/journal.pone.0208649.
 • Mieczkowski A, Psurski M, Bagiński M, Bieszczad B, Mroczkowska M, Wilczek M, Czajkowska J, Trzybiński D, Woźniak K, Wietrzyk J. Novel (S)-1,3,4,12a-tetrahydropyrazino[2,1-c][1,4]benzodiazepine-6,12(2H,11H)-dione derivatives: Selective inhibition of MV-4-11 biphenotypic B myelomonocytic leukemia cells’ growth is accompanied by reactive oxygen species overproduction and apoptosis. Bioorg Med Chem Lett. 2018. doi: 10.1016/j.bmcl.2018.01.034.
 • Mikolajewicz K, Chodaczek G. Going deeper: three-dimensional study of γδ T cells in mouse reproductive tract using tissue clearing methods. Immunol. Cell Biol. 2018. doi.org/10.1111/imcb.12202.
 • Motola M, Dworniczek E, Satrapinskyy L, Chodaczek G, Grzesiak J, Gregor M, Plecenik T, Nowicka J, Plesch G. UV light-induced photocatalytic, antimicrobial, and antibiofilm performance of anodic TiO2 nanotube layers prepared on titanium mesh and Ti sputtered on silicon. Chem. Pap. 2018. doi.org/10.1007/s11696-018-0667-4.
 • Orlowski P, Tomaszewska E, Ranoszek-Soliwoda K, Gniadek M, Labedz O, Malewski T, Nowakowska J, Chodaczek G, Celichowski G, Grobelny J, Krzyzowska M. Tannic acid-modified silver and gold nanoparticles as novel stimulators of dendritic cells activation. Front. Immunol. 2018. doi.org/10.3389/fimmu.2018.01115.
 • Orłowski P, Kowalczyk A, Tomaszewska E, Ranoszek-Soliwoda K, Węgrzyn A, Grzesiak J, Celichowski G, Grobelny J, Eriksson K, Krzyzowska M. Antiviral Activity of Tannic Acid Modified Silver Nanoparticles: Potential to Activate Immune Response in Herpes Genitalis. Viruses. 2018. doi: 10.3390/v10100524.
 • Weżgowiec J, Kulbacka J, Saczko J, Rossowska J, Chodaczek G, Kotulska M. Biological effects in photodynamic treatment combined with electropermeabilization in wild and drug resistant breast cancer cells. Bioelectrochemistry. 2018. doi:10.1016/j.bioelechem.2018.04.008.
 • Zygmunt BM, Węgrzyn A, Gajska W, Yevsa T, Chodaczek G, Guzmán CA. Mannose Metabolism Is Essential for Th1 Cell Differentiation and IFN-γ Production. J Immunol. 2018. doi.org/10.4049/jimmunol.1700042.
 • Żywicka A, Junka A, Szymczyk P, Chodaczek G, Grzesiak J, Sedghizadeh PP, Fijałkowski K. Bacterial cellulose yield increased over 500% by supplementation of medium with vegetable oil. Carbohydr Polym. 2018. doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.06.126.

2017

 • Junka A, Fijałkowski K, Ząbek A, Mikołajewicz K, Chodaczek G, Szymczyk P, Smutnicka D, Żywicka A, Sedghizadeh PP, Dziadas M, Młynarz P, Bartoszewicz M. Correlation between type of alkali rinsing, cytotoxicity of bio-nanocellulose and presence of metabolites within cellulose membranes Carbohydr.Polym. 2017. doi: 10.1016/j.carbpol.2016.10.007.
 • Junka A, Szymczyk P, Ziółkowski G, Karuga-Kuźniewska E, Smutnicka D, Bil-Lula I, Bartoszewicz M, Mahabady S, Sedghizadeh PP. Bad to the bone: on in vitro and ex vivo microbial biofilm ability to directly destroy colonized bone surfaces without participation of host immunity or osteoclastogenesis. PLoS One. 2017. doi: 10.1371/journal.pone.0169565.
 • Bazylińska U, Pietkiewicz J, Rossowska J, Chodaczek G, Gamian A, Wilk KA. Polyelectrolyte Oil-Core Nanocarriers for Localized and Sustained Delivery of Daunorubicin to Colon Carcinoma MC38 Cells: The Case of Polysaccharide Multilayer Film in Relation to PEG-ylated Shell. Macromol Biosci. 2017. doi: 10.1002/mabi.201600356.
 • Bzdzion L, Krezel H, Wrzeszcz K, Grzegorek I, Nowinska K, Chodaczek G, Swietnicki W. Design of small molecule inhibitors of type III secretion system ATPase EscN from enteropathogenic Escherichia coli. Acta Biochim Pol. 2017. doi: 10.18388/abp.2016_1265.
 • Futoma-Kołoch B, Dudek B, Kapczyńska K, Krzyżewska E, Wańczyk M, Korzekwa K, Rybka J, Klausa E, Bugla-PłoskońskA G. Relationship of Triamine-Biocide tolerance of Salmonella enterica serovar Senftenberg to antimicrobial susceptibility, serum resistance and outer membrane proteins. Int. J. Mol. Sci. 2017. doi: 10.3390/ijms18071459.
 • Junka A, Fijałkowski K, Zabek A, Mikołajewicz K, Chodaczek G, Szymczyk P, Smutnicka D, Zywicka A, Sedghizadehf PP, Dziadas M, Młynarz P, Bartoszewicz M. Correlation between type of alkali rinsing, cytotoxicity of bio-nanocellulose and presence of metabolites within cellulose membranes. Carbohydr Polym. 2017. doi: 10.1016/j.carbpol.2016.10.007.
 • Liu T-M, Conde J, Lipiński T, Bednarkiewicz A & Huang C-C. Smart NIR linear and nonlinear optical nanomaterials for cancer theranostics: Prospects in photomedicine. Progress in Materials Science. 2017. doi.org/10.1016/j.pmatsci.2017.03.004.
 • Misiak M, Skowicki M, Lipiński T, Kowalczyk A, Prorok K, Arabasz S & Bednarkiewicz A. Biofunctionalized upconverting CaF2:Yb,Tm nanoparticles for Candida albicans detection and imaging. Nano Research. 2017. http://doi.org/10.1007/s12274-017-1546-y.
 • Sedghizadeh PP, Sun S, Junka A, Richard E, Sadreraf K, Mahabady S, Bakhshalian N, Tjokro N, Bartoszewicz M, Oleksy M, Szymczyk P, Lundy MW, Neighbors JD, Russell RG, McKenna CE, Ebetino FH. Design, synthesis, and antimicrobial evaluation of a novel bone-targeting bisphosphonate-ciprofloxacin conjugate for the treatment of osteomyelitis biofilms. J.Med.Chem. 2017. doi: 10.1021/acs.jmedchem.6b01615.
 • Pawlak A, Rybka J, Dudek B, Krzyżewska E, Rybka W, Kędziora A, Klausa E, Bugla-Płoskońska G. Salmonella O48 serum resistance is connected with the elongation of the lpopolysaccharide O-antigen containing sialic acid. Int. J. Mol. Sci. 2017. doi: 10.3390/ijms18102022.
 • Sokolowska-Wedzina A, Chodaczek G, Chudzian J, Borek A, Zakrzewska M, Otlewski J. High-Affinity Internalizing Human scFv-Fc Antibody for Targeting FGFR1-overexpressing Lung Cancer. Mol Cancer Res. 2017. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-16-0136.
 • Suchanski J, Tejchman A, Zacharski M, Piotrowska A, Grzegrzolka J, Chodaczek G, Nowinska K, Rys J, Dziegiel P, Kieda C, Ugorski M. Podoplanin increases the migration of human fibroblasts and affects the endothelial cell network formation: A possible role for cancer-associated fibroblasts in breast cancer progression. PLoS One. 2017. doi: 10.1371/journal.pone.0184970.

2016 i starsze

 • Dudek B, Krzyżewska E, Kapczyńska K, Rybka J, Pawlak A, Korzekwa K, Klausa E, Bugla-Płoskońska G. Proteomic analysis of outer membrane proteins from Salmonella Enteritidis strains with different sensitivity to human serum. PLoS ONE 2016. doi.org/10.1371/journal.pone.0164069.
 • Hanna RN, Chodaczek G, Hedrick CC. In vivo Imaging of Tumor and Immune Cell Interactions in the Lung. Bio Protoc. 2016. doi: 10.21769/BioProtoc.1973.
 • Skowicki M & Lipiński T. The development of methods for obtaining monoclonal antibody-producing cells. Postęp.Hig.Med.Dośw. 2016. doi.org/10.5604/17322693.1200552.
 • Drabik D, Przybyło M, Chodaczek G, Iglič A, Langner M. The modified fluorescence based vesicle fluctuation spectroscopy technique for determination of lipid bilayer bending properties. Biochim Biophys Acta. 2015. doi: 10.1016/j.bbamem.2015.11.020.
 • Hanna RN, Cekic C, Sag D, Tacke R, Thomas GD, Nowyhed H, Herrley E, Rasquinha N, McArdle S, Wu R, Peluso E, Metzger D, Ichinose H, Shaked I, Chodaczek G, Biswas SK, Hedrick CC. Patrolling monocytes control tumor metastasis to the lung. Science. 2015. doi: 10.1126/science.aac9407.
 • McArdle S, Chodaczek G, Ray N, Ley K. Intravital live cell triggered imaging system reveals monocyte patrolling and macrophage migration in atherosclerotic arteries. J Biomed Opt. 2015. doi: 10.1117/1.JBO.20.2.026005.
 • Mikulski Z, Johnson R, Shaked I, Kim G, Nowyhed H, Goodman W, Chodaczek G, Pizarro TT, Cominelli F, Ley K. SAMP1/YitFc mice develop ileitis via loss of CCL21 and defects in dendritic cell migration. Gastroenterology. 2015. doi: 10.1053/j.gastro.2015.01.027.
 • Shaked I, Hanna RN, Shaked H, Chodaczek G, Nowyhed HN, Tweet G, Tacke R, Basat AB, Mikulski Z, Togher S, Miller J, Blatchley A, Salek-Ardakani S, Darvas M, Kaikkonen MU, Thomas GD, Lai-Wing-Sun S, Rezk A, Bar-Or A, Glass CK, Bandukwala H, Hedrick CC. Transcription factor Nr4a1 couples sympathetic and inflammatory cues in CNS-recruited macrophages to limit neuroinflammation. Nat Immunol. 2015; 16(12):1228-34.
 • Vicente-Suarez I, Larange A, Reardon C, Matho M, Feau S, Chodaczek G, Park Y, Obata Y, Gold R, Wang-Zhu Y, Lena C, Zajonc DM, Schoenberger SP, Kronenberg M, Cheroutre H. Unique lamina propria stromal cells imprint the functional phenotype of mucosal dendritic cells. Mucosal Immunol. 2015. doi: 10.1038/mi.2014.51.
 • Skorek K, Raczkowska A, Dudek B, Miętka K, Guz-Regner K, Pawlak A, Klausa E, Bugla-Płoskońska G, Brzostek K. Regulatory protein OmpR influences the serum resistance of Yersinia enterocolitica O:9 by modifying the structure of the outer membrane. PLoS ONE. 2013. doi: 10.1371/journal.pone.0079525.
 • Przygotowanie próbek do analizy i identyfikacji mikroorganizmów metodą MALDI-TOF-MS, PB-MIKRO-01 ed. 2 z dn. 24.07.2018.
 • Badanie jałowości mikrobiologicznej metodą posiewu bezpośredniego wg FP, wyd. X, tom 1, 2014, pkt. 2.6.27 lub 2.6.1 I-MIKRO-01 ed. 2 z dnia 24.07.2018.
 • Przygotowanie próbek do analizy i identyfikacji obecności materiału genetycznego: koronowirusa psów (CCoV), wirusa opryszczki psów (Canine herpes virus CHV), Brucella canis, Leptospira interrogans, Mycoplasma haemofelis metodą Real-Time PCR, PB-BIOWIR-01 edycja 5 z dn. 01.04.2019 r.
 • Przygotowanie próbek do analizy i identyfikacji obecności materiału genetycznego wirusa grypy metodą Real-Time PCR, PB-BIOWIR-02 edycja 5 z dn. 01.04.2019 r.
 1. Sposób funkcjonalizacji luminescencyjnych krystalitów NaYF4, Tomasz Lipiński, Maciej Gawłowski, Anna Pawlik-Jakubowska, nr P.412006, z dn.20.04.2015
 2. Sposób syntezy amfifilowej pochodnej polisacharydu oraz jej zastosowanie, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, , nr P.415143, z dn.08.12.2015
 3. Sposób syntezy i oczyszczania nanoklasterów złota posiadających właściwości fluorescencyjne oraz ich zastosowanie do znakowania biomolekuł, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, Jakub Siednienko nr P.415133, z dn.08.12.2015
 4. Sposób syntezy pochodnej poliakrylamidu oraz jego zastosowanie, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, nr P.415130, z dn.08.12.2015
 5. Przeciwciało monoklonalne o podwójnej swoistości, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie, Agnieszka Korzeniowska-Kowal, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, Piotr Ziółkowski, Jerzy Szkudlarek, Andrzej Gamian, nr P.414504, z dn. 27.10.2015
 6. Sposób detekcji i selekcji komórek hybrydomalnych produkujących pożądane przeciwciała, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, Artur Bednarkiewicz, nr P.413909, z dn. 15.09.2015

Międzynarodowe:

 1. “A method for the functionalization of luminescent crystallites of NaYF4”, Tomasz Lipiński, Maciej Gawłowski, Anna Pawlik-Jakubowska, PCT/IB2015/059322
 2. A method for detection and selection of hybridoma cells producing the desired antibodies ,2016-09-13,Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, Artur Bednarkiewicz PCT/PL2016/050037
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 17.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont