Print Friendly, PDF & Email

Centrum Core Facilities

Centrum Core Facilities jest odpowiedzialne za realizację zapotrzebowania na usługi oraz ekspertyzy naukowe w dziedzinie technik analizy instrumentalnej czy innych wspierających procesy badawcze, jak i za rozwój tych technik i dostarczanie wyników naukowych na żądanie, zgodnie z wymaganiami stawianym przez realizowane w Instytucie procesy badawcze. Centrum jest także odpowiedzialne za realizację usług we wspomnianych dziedzinach na rzecz klientów zewnętrznych. Ponadto Centrum Core Facilities trenuje i edukuje w zakresie swojej działalności oraz udziela dostępu do swoich technik i zasobów pracownikom Instytutu oraz klientom zewnętrznym.

Kluczowe projekty Centrum

 • „W stronę światła: odkrywanie genetycznych przyczyn dziedzicznych chorób siatkówki w Polsce”
 • „Ocena stabilności fenotypowej limfocytów T regulatorowych w astmie”
 • „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych”

Przykładowe badania i analizy:

 • Opracowanie i walidacja jakościowych oraz ilościowych metod analitycznych
 • Małe cząsteczki, związki organiczne, anality o niskiej zawartości
 • Skład i tożsamość chemiczna
 • Metody i analizy MS, NMR, chromatografii cieczowej i gazowej
 • Analiza pierwiastkowa próbek, w tym metale ciężkie i toksyczne
 • Badania metabolomiczne
 • Proteomika, profilowanie i mapowanie białek
 • Biotypowanie mikroorganizmów
 • Immunofenotypowanie
 • Oznaczanie cytokin, chemokin, czynników wzrostu
 • Sortowanie, analiza żywotności komórek i inne techniki cytometrii przepływowej
 • Genotypowanie mutacji
 • Sekwencjonowanie RNA i małych genomów
 • Metagenomika 16S

Główne metody:

 • Spektrometria mas (MS)
 • Chromatografia cieczowa (LC) i gazowa (GC)
 • Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)
 • Spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) i atomowa spektroskopia absorpcyjna (AAS)
 • Spektroskopia w podczerwieni (IR)
 • Cytometria i sortowanie przepływowe (FACS)
 • Analizy fluorometryczne typu multiplex
 • Next Generation Sequencing (NGS)
 • Pirosekwencjonowanie

Laboratoria:

 • Laboratorium Spektrometrii Mas i Chromatografii
 • Laboratorium Analiz Pierwiastkowych
 • Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
 • Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni
 • Laboratorium Analizy DNA
 • Laboratorium Cytometrii Przepływowej
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 15.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont