Laboratoria

Print Friendly, PDF & Email

Laboratoria

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

to sieć specjalistycznych laboratoriów naukowo-badawczych, technologicznych oraz pracowni pomiarowych i specjalistycznych, które są skupione w 6 obszarach badawczych, podlegających Dyrektorowi Pionu B+R.

Pion B+R

Dr Piotr Lassota

Dyrektor Pionu B+R
Absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom z wyróżnieniem). Doktorat z biochemii w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Staż podoktorski w Sloan Kettering Institute w Nowym Jorku. Pierwsza pozycja naukowa w Sloan Kettering Institute, kolejna w New York Medical College. W roku 1992…

Biobank

Dr n. med. Łukasz Kozera

Krajowy Koordynator ds. biobankowania
Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, absolwent Wydziału Biotechnologii i Analityki Medycznej. W latach 2005-2008 odbył studia doktoranckie w Instytucie Badań Sercowo-Naczyniowych, na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Leeds. Po ich ukończeniu pracował w Klinice Reumatologii Instytutu Medycyny…

EIT+

Obszar Biotechnologia

Dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska

Lider Obszaru Biotechnologia
Dr hab. nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, specjalność: biologia medyczna), absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dwukrotna stypendystka Intra-European Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship oraz uczestniczka staży podoktorskich w ramach stypendium EFIS …

Obszar Nanobioinżynieria

Dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz

Lider Obszaru Nanobioinżynieria
Artur Bednarkiewicz uzyskał stopień mgr inż. Fizyki i Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej w 1998 a stopień doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS), Polskiej Akademii Nauk (PAN) w 2003 i 2013 r w grupie prof.W.Stręka.

Obszar Materiały Specjalne

Dr hab. Alicja Bachmatiuk

Lider Obszaru Materiały Specjalne
Alicja Bachmatiuk obroniła pracę magisterską z technologii chemicznej na Politechnice Szczecińskiej w 2005, a stopień doktora uzyskała w 2009 na tej samej uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała na Politechnice Warszawskiej w 2017.

Obszar Fotonika i Elektronika

Prof. dr hab. Detlef Hommel

Lider Obszaru Fotonika i Elektronika
Profesor uniwersytetu w Bremie w stanie spoczynku, gdzie przez wiele lat prowadził Katedrę Fizyki i Półprzewodników. Zajmował się głównie optoelektroniką epitaksji, czyli częścią fizyki ciał stałych, dzięki którym można przetwarzać prąd w światło widzialne. Profesor leopoldyński Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Obszar Analityka

Dr hab. Michał Surma

 

Każdy z obszarów skupia ze sobą kilka specjalistycznych laboratoriów. Dzięki temu dany obszar może koncentrować się na wybranych zagadnieniach naukowych oraz technologicznych i w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu. Wszystkie laboratoria PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę badawczą, która pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 27.05.2015
plusfontminusfontreloadfont