Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA)

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA)

Głównym obszarem działalności laboratorium jest analiza pierwiastkowa w następujących próbkach: gleby, rośliny, żywność, materiały przemysłowe. Oferta laboratorium obejmuje również opracowanie nowych procedur pomiarowych z wykorzystaniem technik absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii atomowej (FAAS, GF-AAS, CV-AAS, HG-AAS, ICP-OES).

Szeroki zakres wyposażenia w sprzęt badawczy, którym dysponuje laboratorium oraz doświadczenie zawodowe zespołu zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA) pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

 • Oznaczenia pierwiastków głównych i śladowych:
  As, Ag, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Pb, Si, Se, Sn, Ti, Zn, Ni, Cd
 • Rodzaje próbek: gleby, rośliny, żywność, materiały przemysłowe
 • Optymalizacja i poszukiwanie nowych procedur pomiarowych

Spektrometr AAS  – iCE3500 (Thermo Scientific) z przystawką do generowania wodorków oraz „zimnych par” VP100 i piecem elektrotermicznym EP100:

 • Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z dwoma komorami pomiarowymi
 • Możliwość pomiarów kilkoma technikami : FAAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu), GF-AAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym)
 • Możliwość jednoczesnej korekcji tła w kuwecie grafitowej za pomocą lampy deuterowej i w oparciu o efekt Zeemana (zwiększona czułość oznaczeń niektórych pierwiastków)

  Spektrometr – iCE3500 (Thermo Scientific)

Spektrometr AAS  – GBC Savant AA∑:

 • Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z jedną komorą pomiarową
 • Możliwość pomiarów techniką FAAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu)

 

Spektrometr ICP-OES – Thermo Scientific iCAP 7400 Duo:

 • Spektrometr optycznej emisji w plazmie wzbudzonej indukcyjnie
 • Zakres pomiarowy 166 – 847nm
 • Możliwość pomiaru roztworów wodnych, organicznych oraz zawierających fluorki

 

 

Przygotowanie próbek:

 • Mineralizatory mikrofalowe ETHOS One oraz ETHOS UP(Milestone)
 • Piec muflowy, młynek kulowy, homogenizatory nożykowe oraz ultradźwiękowe

 

Magdalena Dulska – p.o. Kierownika Laboratorium

dr Radosław Gniłka – Inżynier Badań
Natalia Kulus – Inżynier Procesu
Katarzyna Grabowska – Inżynier Procesu
Agnieszka Kowalczyk- Inżynier Procesu

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 11.02.2015
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont