Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Analiz Pierwiastkowych (ELAN-LAB)

Laboratorium zajmuje się ilościową analizą składu pierwiastkowego w rozmaitych próbkach: m.in. w roślinach, żywności, materiałach przemysłowych, produktach, półproduktach i odpadach. Laboratorium opracowuje również nowe procedury pomiarowe z wykorzystaniem technik absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii atomowej (FAAS, GF-AAS, CV-AAS, HG-AAS, ICP-OES).

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

Rozwój i walidacja metod oznaczania pierwiastków dla różnych próbek i matryc
Oznaczenia pierwiastków (As, Ag, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Pb, Si, Se, Sn, Ti, Zn, Ni, Cd i inne)

 • Spektrometr AAS – iCE3500 (Thermo Scientific) z przystawką do generowania wodorków oraz „zimnych par” VP100 i piecem elektrotermicznym EP100
  • Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z dwoma komorami pomiarowymi
  • Pomiar technikami FAAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu) oraz GF-AAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym)
  • Jednoczesna korekcja tła w kuwecie grafitowej za pomocą lampy deuterowej i w oparciu o efekt Zeemana
 • Spektrometr AAS – GBC Savant AA∑:
  • Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z jedną komorą pomiarową
  • Pomiar techniką FAAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu)
 • Spektrometr ICP-OES – Thermo Scientific iCAP 7400 Duo:
  • Spektrometr optycznej emisji w plazmie wzbudzonej indukcyjnie
  • Zakres pomiarowy 166 – 847nm
  • Możliwość pomiaru roztworów wodnych, organicznych oraz zawierających fluorki
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 15.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont