Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Analizy DNA (DNA-LAB)

Laboratorium świadczy usługi w zakresie wszechstronnej analizy kwasów nukleinowych: izolacja, genotypowanie, sekwencjowanie, NGS, 16S, w szerokim spektrum próbek biologicznych, w tym z materiału ludzkiego, mikrobiologicznego, zwierzęcego czy roślinnego.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Wysokoprzepustowa, automatyczna izolacja DNA (96 próbek w około 7 godzin) z m.in. krwi, tkanek, hodowli komórkowych, bakterii, wirusów, płynów ustrojowych i innych.
 • Genotypowanie pojedynczych, znanych mutacji
  • ARMS-PCR (amplification refractory mutation system) allelospecyficzna reakcja PCR
  • RFLP (restriction fragment length polymorphism) polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych
  • HA (heteroduplex analysis) analiza heterodupleksów za pomocą elektroforezy kapilarnej
  • HRM (high-resolution melting curve) – wysokorozdzielcza analiza temperatury topnienia
 • Pirosekwencjonowanie – wysokoczułe sekwencjonowanie w poszukiwaniu konkretnych mutacji
 • NGS (next-generation sequencing) – sekwencjonowanie następnej generacji
 • Analiza genów zaangażowanych w choroby
 • Sekwencjonowanie RNA i małych genomów
 • Metagenomika 16S, oznaczanie szczepów bakteryjnych
 • Analiza metylacji DNA
 • Elektroforeza kapilarna
 • Automat do izolacji DNA/RNA/białek QIASymphony (Qiagen)
 • Termocykler real-time PCR (CEIVD) Rotor Gene Q (Qiagen)
 • Aparat do elektroforezy kapilarnej Fragment Analyzer (Advanced Analytical)
 • Sekwenator NGS MiSeq (Illumina)
 • Pirosekwenator PyroMark Q24 (Qiagen)
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 16.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont