Laboratorium Badań Stabilnościowych

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Badań Stabilnościowych

Laboratorium oferuje usługi w zakresie prowadzenia testów stabilności i fotostabilności zgodnie z wytycznymi ICH. Jest wyposażone w nowoczesne komory klimatyczne do testowania m.in. substancji czynnych, materiałów referencyjnych, produktów kosmetycznych, produktów żywnościowych i opakowań, w celu ustalenia terminu przydatności i warunków przechowywania. Indywidualnie dobrana analityka umożliwia kontrolę zmian jakości badanych próbek wraz z upływem czasu i pod wpływem różnych warunków otoczenia (temperatury, wilgotności, oświetlenia).

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Główne usługi:

  • Testy stresowe
  • Testy długoterminowe
  • Testy przyspieszonego starzenia
  • Testy w warunkach pośrednich
  • Testy zamrażania – rozmrażania
  • Fotostabilność

Zapewniamy stałe monitorowanie i rejestracje warunków przechowywania oraz testowanie próbek zgodnie z wyspecyfikowanymi procedurami i ramami czasowymi. Dostępne są wszystkie warunki ustalone przez ICH. Analizy wykonywane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi ICH, FP, USP i Ph. Eur. Dysponujemy odpowiednim zapleczem sprzętowym i wykwalifikowaną kadrą w zakresie m.in. technik spektrofotometrycznych, chromatografii gazowej, spektrometrii mas, IR, badań czystości mikrobiologicznej.

  • Komory starzeniowe Binder KBF 720
  • Komory klimatyczne do testów fotostabilności Binder KBF P 240 wyposażone w luminometry
  • Chłodziarka
  • Zamrażarka

Wszystkie urządzenia posiadają aktualną kwalifikację IQ/OQ/PQ i są podłączone do oprogramowania umożliwiającego szczegółową kontrolę zadanych parametrów, zgodnego z wymaganiami FDA (21 CFR Part 11), GLP/GMP.

dr Anna Kolbe-Panek – Koordynator Procesów Laboratoryjnych

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 08.06.2016
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont