Laboratorium Chromatografii Gazowej (GC)

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Chromatografii Gazowej (GC)

W  zakresie swoich usług Laboratorium Chromatografi Gazowej oferuje możliwość wykonania analizy jakościowej oraz ilościowej mieszaniny związków organicznych z wykorzystaniem chromatografii gazowej (GC-ECD, GC-FID) i spektrometrii mas (GC-MS). W laboratorium możliwe jest opracowanie i zwalidowanie metod analitycznych wykorzystujących techniki chromatograficzne, które będą spełniały wymagania klientów.

Laboratorium dzięki kompleksowemu wyposażeniu i sąsiedztwu innych pracowni, zajmujących się technikami rozdziału, wykonuje badania fizykochemiczne jakościowe
i ilościowe w wodach, glebach, ściekach, powietrzu, osadach i odpadach. Możliwe jest również wykonanie analiz żywności, leków oraz suplementów diety pod kątem występowania określonych związków organicznych.

Zatrudniony w Laboratorium personel jest wysoko kwalifikowany, przeszkolony specjalistycznie, legitymujący się w dużej mierze długoletnim doświadczeniem zawodowym w analizie różnych matryc (od środowiskowych, przez żywność po materiał biologiczny).

Laboratorium chromatografii gazowej (GC) posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1661, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytowanej działalności.

Zapisz

 • Opracowanie i walidacja metod analitycznych
 • Analiza jakościowa i ilościowa

substancji chemicznych z użyciem technik: GC-MS/MS, GC-FID, GC-ECD w zakresie badań: lotnych związków organicznych, pestycydów i pozostałości leków w próbkach środowiskowych oraz po wcześniejszych uzgodnieniach wybranych związków organicznych w substancjach leczniczych, produktach kosmetycznych,  żywności i produktach dla weterynarii.

Metody akredytowane w Laboratorium Chromatografii Gazowej (GC)

 • Indeks oleju mineralnego (węglowodory ropopochodne), zakres: (300 – 6000) mg/kg s.m., Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniową – jonizacyjną (GC-FID) na podstawie PN-EN ISO 16703:2011

 

Przedmiot badań:

 • Gleby

Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas – SCION TQ (Bruker):

 • detektor mas z potrójnym kwadrupolem (analiza MS/MS)
 • dozowniki PTV, Headspace, Split/Spliteless

 

Chromatograf gazowy ze spektometrem mas- GC-MS ITQ (Thermo Scientific)

 • detektor mas (pułapka jonów)
 • dozowniki PTV, Headspace, Split/Splitless

 

Chromatograf gazowy – 7890A (Agilent) z dwoma detektorami:

 • płomieniowo-jonizacyjny (FID)
 • wychwytu elektronów (ECD)
 • dozowniki Split/Splitless

 

gc

Laboratorium Chromatografii Gazowej PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii

 

Tomasz Słoka – p.o. Kierownik Laboratorium

dr Mariusz Fleszar – Inżynier badań

Magdalena Dulska – Inżynier badań

Katarzyna Grabowska – Inżynier procesu

Anna Święcka – Inżynier procesu

Natalia Kulus – Inżynier procesu

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: tomaszsloka, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont