Laboratorium Chromatografii Gazowej (GC)

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Chromatografii Gazowej (GC)

W  zakresie swoich usług Laboratorium Chromatografi Gazowej oferuje możliwość wykonania analizy jakościowej oraz ilościowej mieszaniny związków organicznych z wykorzystaniem chromatografii gazowej (GC-ECD, GC-FID) i spektrometrii mas (GC-MS). W laboratorium możliwe jest opracowanie i zwalidowanie metod analitycznych wykorzystujących techniki chromatograficzne, które będą spełniały wymagania klientów.

Laboratorium dzięki kompleksowemu wyposażeniu i sąsiedztwu innych pracowni, zajmujących się technikami rozdziału, wykonuje badania fizykochemiczne jakościowe
i ilościowe w wodach, glebach, ściekach, powietrzu, osadach i odpadach. Możliwe jest również wykonanie analiz żywności, leków oraz suplementów diety pod kątem występowania określonych związków organicznych.

Zatrudniony w Laboratorium personel jest wysoko kwalifikowany, przeszkolony specjalistycznie, legitymujący się w dużej mierze długoletnim doświadczeniem zawodowym w analizie różnych matryc (od środowiskowych, przez żywność po materiał biologiczny).

Laboratorium chromatografii gazowej (GC) pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

  • Opracowanie i walidacja metod analitycznych
  • Analiza jakościowa i ilościowa

substancji chemicznych z użyciem technik: GC-MS/MS, GC-FID, GC-ECD w zakresie badań: lotnych związków organicznych, pestycydów i pozostałości leków w próbkach środowiskowych oraz po wcześniejszych uzgodnieniach wybranych związków organicznych w substancjach leczniczych, produktach kosmetycznych,  żywności i produktach dla weterynarii.

Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas – SCION TQ (Bruker):

  • detektor mas z potrójnym kwadrupolem (analiza MS/MS)
  • dozowniki PTV, Headspace, Split/Spliteless

 

Chromatograf gazowy ze spektometrem mas- GC-MS ITQ (Thermo Scientific)

  • detektor mas (pułapka jonów)
  • dozowniki PTV, Headspace, Split/Splitless

 

Chromatograf gazowy – 7890A (Agilent) z dwoma detektorami:

  • płomieniowo-jonizacyjny (FID)
  • wychwytu elektronów (ECD)
  • dozowniki Split/Splitless

 

gc

Laboratorium Chromatografii Gazowej PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii

 

dr Mariusz Fleszar – p.o. Kierownika Laboratorium

dr Radosław Gniłka – Inżynier badań
Katarzyna Grabowska – Inżynier procesu
Anna Święcka – Inżynier procesu
Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont