Laboratorium Histologii

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Histologii

Laboratorium jest wyposażone w aparaturę umożliwiającą kompleksowe przygotowywanie preparatów mikroskopowych z tkanek i narządów pochodzących od człowieka i zwierząt oraz wykonywanie różnych barwień histologicznych.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Szybkie przygotowywanie dużej liczby próbek z analizą materiału pochodzącego od człowieka i zwierząt

 • Wykonywanie preparatów histologicznych mrożeniowych i parafinowych
 • Wykonywanie preparatów przyżyciowych z miękkiego materiału (narządy miąższowe, mózg)
 • Kompleksowa analiza histologiczna oparta o rutynowe barwienie hematoksyliną i eozyną, techniki histochemiczne i immunofluorescencyjne
 • Mikrodysekcja laserowa do analizy białek, DNA, RNA z wybranych obszarów lub komórek obecnych w preparatach histologicznych
 • Możliwość pozyskania mikropróbek z tkanek twardych – kości, zębów do w/w badań
 • System do mikrodysekcji laserowej Leica LMD 7000
 • Procesor próżniowo-ciśnieniowy VIP 6 SAKURA
 • Manualne centrum do zatapiania w parafinie TEC5 SAKURA
 • Automatyczne centrum barwiące PRISMA SAKURA
 • Automatyczny system do zamykania szkiełek filmem SAKURA
 • Mikrotom rotacyjny AutoSection SAKURA
 • Zestaw do opracowywania skrawków
 • System do skrawania w niskich temperaturach CRYO 3 SAKURA
 • Wibratom
 • Mikroskop prosty
 • Inkubatory

dr Anna Kolbe-Panek – Koordynator Procesów Laboratoryjnych

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 08.06.2016
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont