Laboratorium Wirusologii i Biologii Komórki

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Wirusologii i Biologii Komórki

Laboratorium Wirusologii i Biologii Komórki wyposażone jest w nowoczesną aparaturę zapewniającą namnażanie wysoce patogennych bakterii i wirusów z szerokiego spektrum próbek biologicznych.

Dodatkowo, możliwa jest genetyczna identyfikacja badanego drobnoustroju oraz wizualizacja patogenu w hodowli.

Laboratorium Wirusologii i Biologii Komórki pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Namnażanie bakterii w pożywkach

płynnych oraz na podłożach stałych

Hodowla bakterii wewnątrzkomórkowych

na odpowiednich modelach hodowli tkankowych

Namnażanie wirusów

w hodowlach komórkowych

Izolacja materiału genetycznego

namnażanego drobnoustroju z hodowli bądź próbek biologicznych

Identyfikacja genetyczna

drobnoustrojów w badanych próbkach

Komory laminarne

Inkubatory do hodowli

drobnoustrojów oraz hodowli komórkowych

Bioreaktory

Mikroskopy fluorescencyjne

  • Cytometr przepływowy
  • Zamrażarki niskotemperaturowe

Termocyklery

  • RT-PCR
Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 02.02.2016
plusfontminusfontreloadfont