Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Izotopowe

Laboratorium jest przygotowane do wszelkich wyzwań naukowych gdzie wymagana jest superczułość, jaką zapewniają techniki radioizotopowe.

Realizowane są tutaj zarówno usługi, jak i projekty z zakresu rozwoju, walidacji innowacyjnych leków i technologii diagnostycznych.

Wykorzystuje  się tutaj i rozwija  technologię radioizotopowej proteomiki różnicowej, charakteryzującą się nieosiągalnymi dla innych technik parametrami.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Główne usługi:

 • Znakowanie radioizotopami białek, peptydów pośrednie i bezpośrednie, w stanie natywnym i zdenaturowanym
 • Znakowanie kwasów nukleinowych izotopami jodu i fosforu
 • Wykonywanie wysokoczułych porównawczych badań proteomicznych, phospho-proteomicznych w oparciu o techniki radioizotopowe, elektroforetyczne i spektroskopii masowej
 • Wykonywanie badań kinetycznych wiązań ligand-receptor
 • Wykonywanie badań/testów radioimmunologicznych, radiobiochemicznych
 • Pomiary radioaktywności alfa, beta i gamma
 • Wysokorozdzielcza autoradiografia (skrawki histologiczne itp.)
 • Farmakokinetyka substancji znakowanych izotopowo
 • Testy komórkowe w oparciu o znakowane izotopowo substancje

Automatyczne liczniki

 • Automatyczny licznik luminescencyjny i ciekło-scyntylacyjny a/b
 • Automatyczny licznik/spektrometr g

Systemy do monitorowania skażeń radiologicznych

Systemy do wysokorozdzielczego obrazowania

 • radioizotopowego,
 • multi-fluorescencyjnego
 • oraz chemifluorescencyjnego

Aparatura do elektroforezy

Aparatura do elektroforezy jedno/dwu-wymiarowej oraz blottingu białek i kwasów nukleinowych

 • systemy do hodowli komórkowych
 • systemy chromatografii cieczowej (FPLC, HPLC)

Wojciech Woźny – Kierownik laboratorium

 

 • Badanie i rozwój białkowych profili markerowych w chorobach onkologicznych i neurodegradacyjnych w oparciu o superczułą radioizotopową proteomikę różnicową
 • Wykorzystanie technik izotopowych do badań oddziaływań białek z różnymi ligandami oraz badań farmakokinetycznych
 • Rozwój nowych wysokospecyficznych radio-znaczników PET i SPECT dla chorób onkologicznych i zakaźnych

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 02.02.2016
plusfontminusfontreloadfont