Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR-LAB)

Laboratorium przygotowane jest do współpracy z firmami, przedsiębiorstwami i zespołami naukowymi w zakresie wykonywania różnorodnych pomiarów NMR. Oferuje analizy jakościowe i ilościowe, w tym także analizę widm oraz konsultację wyników.

Dzięki wyposażeniu w trzy spektrometry o zróżnicowanej konfiguracji (szerokopasmowe sondy, zmieniacze próbek, przystawkę do ciała stałego, kriosonda) może prowadzić badania w roztworach oraz wykonywać eksperymenty w ciele stałym, homogenatach, w szerokim zakresie temperatur, z zastosowaniem różnorodnych technik pomiarowych.

Laboratorium pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Metabolomika-NMR płynów ustrojowych, ekstraktów, mediów hodowlanych itp.
 • Identyfikacja substancji molekularnych i makromolekularnych w roztworach, homogenatach i ciele stałym
 • Jakościowe i ilościowe oznaczanie związków organicznych
 • Ustalenie struktury związków organicznych, koordynacyjnych i biocząsteczek
 • Obserwacja przemian dynamicznych cząsteczek
 • Śledzenie postępu reakcji
 • Pomiary zmiennotemperaturowe
 • Pomiary NMR i HR-MAS-NMR
 • Spektrometr NMR Avance III HD 500 MHz (Bruker)
  • zmieniacz na 60 próbek, sondy: BBI i BBO
 • Spektrometr NMR Avance III HD 600 MHz (Bruker)
  • zmieniacz na 16 próbek, sondy: BBFO, CP MAS 1.3 i 3.2 mm i HR MAS 4 mm
 • Spektrometr NMR Avance III HD 700 MHz (Bruker)
  • zmieniacz na 24 próbki, sondy: BBO, TXI (P i N) oraz kriosonda QCI
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 16.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont