Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)

Laboratorium przygotowane jest do współpracy z firmami, przedsiębiorstwami i zespołami naukowymi w zakresie wykonywania pomiarów NMR. Oferuje analizy jakościowe i ilościowe, w tym także analizę widm oraz fachową konsultację podczas interpretacji wyników.

Dzięki wyposażeniu w trzy spektrometry o zróżnicowanej konfiguracji (poprzez szerokopasmowe sondy, zmieniacze próbek, przystawkę do ciała stałego aż po cryosondę) prowadzi badania w roztworach oraz wykonuje eksperymenty w ciele stałym, homogenatach, w możliwie szerokim zakresie temperatur, z zastosowaniem wielu różnorodnych technik pomiarowych.

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR) pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

 

Pomiary z wykorzystaniem NMR:

 • identyfikacja substancji molekularnych i makromolekularnych w roztworach, homogenatach i ciele stałym,
 • ustalenie struktury związków chemicznych – głównie organicznych, koordynacyjnych i biocząsteczek,
 • jakościowe i ilościowe oznaczanie związków organicznych,
 • obserwacja przemian dynamicznych cząsteczek,
 • śledzenie postępu reakcji,
 • pomiary zmiennotemperaturowe,
 • proteomika: określenie struktury białka, określenie oddziaływań między białkami oraz małymi cząsteczkami,
 • profilowanie metabolomiczne,
 • farmakologia: identyfikacja i czystość aktywnych substancji farmaceutycznych.

Metody akredytowane w Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)

 • Identyfikacja Metodami spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na podstawie PB-NMR-01
 • Zawartość związków organicznych, zakres: (10,00 – 100,00)%, Metoda spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na podstawie PB-NMR-02

 

Przedmiot badań

 • PB-NMR-01 – Chemikalia: substancje organiczne w postaci stałej i ciekłej
 • PB-NMR-02 – Chemikalia: substancje organiczne w postaci stałej i ciekłej rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych lub w wodzie

Spektrometr NMR Avance III HD 500 MHz (Bruker)

przekrojowe pomiary w roztworach, zmieniacz na 60 próbek, wyposażony w sondy: BBI i BBO

Spektrometr NMR Avance III HD 600 MHz (Bruker)

pomiary w roztworach (zmieniacz na 16 próbek) jak i ciele stałym oraz homogenatach, wyposażony w sondy: BBFO, CP MAS 1.3 i 3.2 mm i HR MAS 4 mm

Spektrometr NMR Avance III HD 700 MHz (Bruker)

pomiary w roztworach przy wykorzystaniu cryosondy QCI, zmieniacz na 24 próbki, dodatkowo wyposażony w sondy: BBO, TXI (P i N) Wszystkie spektrometry wyposażone są w przystawki do pomiarów zmiennotemperaturowych. Laboratorium posiada dedykowany pokój przygotowania próbek

dr Janusz Skonieczny – Kierownik laboratorium

dr Elżbieta Myśliborska – Inżynier Procesu

dr inż. Adam Ząbek – Inżynier Badań

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont