Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Mikrobiologii (MICRO-LAB)

Mikrobiologia jest naszą pasją. Oferujemy szeroki wachlarz usług, począwszy od mikrobiologii żywności i środowiskowej, poprzez analizy aktywności przeciwdrobnoustrojowej, w tym przeciwbiofilmowej, leków i wyrobów medycznych, a kończąc na produkcji bakteryjnej celulozy. Posiadamy duże doświadczenie nie tylko w pracy z wykorzystaniem metod normatywnych, ale także w tworzeniu niestandardowych układów badawczych odzwierciedlających zapotrzebowanie klienta. Wchodzimy w skład kompleksu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii dysponującego najnowocześniejszą aparaturą badawczą, jesteśmy w stanie podjąć każde mikrobiologiczne wyzwanie, które przed nami postawisz.

CO NAS WYRÓŻNIA

W Laboratorium Mikrobiologii PORT wykonamy nie tylko wszystkie usługi określone normami i wytycznymi, ale dostarczymy Ci także wiarygodnych i powtarzalnych wyników w badaniach, dla których protokoły dopiero trzeba opracować, a które wymagają także zastosowania zaawansowanych metod chemicznych, obrazujących czy przeprowadzanych w czasie rzeczywistym.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Komory laminarne SCANLAF MARS
 • Stacja do pracy w kontrolowanych warunkach dostępności tlenu INVIVO2 500 BAKER RUSKIN
 • Wytrząsarki HT Multitron PRO
 • Wirówki Eppendorfa 5424R – 5820R
 • Termomiksery C Eppendorf
 • Liofilizator Lablonco FreeZone
 • Zamrażarki niskotemperaturowe (-80°C) Binder
 • Inkubatory, w tym inkubatory CO2 Binder
 • pH-metry, wagi analityczne
 • automat do posiewu redukcyjnego Eddy Jet IUL
 • Aparat MEDIAJET do sterylnego rozlewania pożywek na płytki
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 20.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont