Laboratorium Mikrobiologii

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Mikrobiologii

Oferujemy szeroki wachlarz usług, począwszy od mikrobiologii żywności i środowiskowej, poprzez analizy aktywności przeciwdrobnoustrojowej, w tym przeciwbiofilmowej, leków i wyrobów medycznych, a kończąc na produkcji bakteryjnej celulozy. Posiadamy duże doświadczenie nie tylko w pracy z wykorzystaniem metod normatywnych, ale także w tworzeniu niestandardowych układów badawczych odzwierciedlających zapotrzebowanie klienta. 

CO NAS WYRÓŻNIA

W ŁUKASIEWICZ – PORT  wykonamy nie tylko wszystkie usługi określone normami i wytycznymi, ale dostarczymy Ci także wiarygodnych i powtarzalnych wyników w badaniach, dla których protokoły dopiero trzeba opracować, a które wymagają także zastosowania zaawansowanych metod chemicznych, obrazujących czy przeprowadzanych w czasie rzeczywistym.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

 • Ocena wrażliwości mikroorganizmów w formie planktonicznej i biofilmowej na standardowo stosowane i eksperymentalne środki przeciwdrobnoustrojowe (antybiotyki, antyseptyki, peptydy, substancje aktywne pochodzenia roślinnego i uzyskane syntetycznie) – metodami normatywnymi oraz eksperymentalnymi
 • Ocena czystości mikrobiologicznej dostarczonych próbek (leków, wyrobów medycznych, farmaceutycznych, kosmetyków, żywności, próbek środowiskowych i innych)
 • Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych powierzchni
 • Ocena kolonizacji powierzchni
 • Przygotowanie próbek do analizy i identyfikacji mikroorganizmów metodą MALDI-TOF-MS
 • Badanie jałowości mikrobiologicznej metodą posiewu bezpośredniego wg FP
 • Oznaczenie liczby drobnoustrojów (bakterii i grzybów) w próbkach
 • Ocena lekowrażliwości drobnoustrojów
 • Ocena interakcji między drobnoustrojami
 • Liofilizacja próbek
 • Ocena skuteczności przeciwbiofilmowej opatrunków aktywnych, antyseptyków oraz innych produktów za pomocą metod Biofilm Oriented Antiseptic Test (B.O.A.T.) oraz Antibiofilm Dressing Activity Measurement (A.D.A.M.)
 • Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwbiofimowej związków lotnych
 • Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej produktów w specyficznych środowiskach reakcji (wysięk, krew, mocz, etc.)
 • Praca z drobnoustrojami ściśle beztlenowymi – wybrane oznaczenie po konsultacji z Klientem
 • Izolacja i identyfikacja patogenów i drobnoustrojów niepatogennych z próbek żywności, środowiskowych i innych
 • Produkcja podłoży agarowych o niestandardowym składzie zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta
 • Ocena zdolności materiałów do sekwestracji patogenów
 • Oznaczanie wybranych przez Klienta właściwości i cech drobnoustrojów namnażanych w warunkach przepływowych
 • Produkcja i oczyszczanie bakteryjnej celulozy
 • Pokrywanie próbek medycznych bakteryjną celulozą
 • Tworzenie układów doświadczalnych odzwierciedlających zapotrzebowanie Klienta i analiza uzyskanych wyników

METODY AKREDYTOWANE

 • Przygotowanie próbek do analizy i identyfikacji mikroorganizmów metodą MALDI-TOF-MS, PB-MIKRO-01 ed. 2 z dn. 24.07.2018 oraz
 • Badanie jałowości mikrobiologicznej metodą posiewu bezpośredniego wg FP, wyd. X, tom 1, 2014, pkt. 2.6.27 lub 2.6.1 I-MIKRO-01 ed. 2 z dnia 24.07.2018.
 • Komory laminarne SCANLAF MARS
 • Stacja do pracy w kontrolowanych warunkach dostępności tlenu INVIVO2 500 BAKER RUSKIN
 • Wytrząsarki HT Multitron PRO
 • Wirówki Eppendorfa 5424R – 5820R
 • Termomiksery C Eppendorf
 • Liofilizator Lablonco FreeZone
 • Zamrażarki niskotemperaturowe (-80°C) Binder
 • Inkubatory, w tym inkubatory CO2 Binder
 • pH-metry, wagi analityczne
 • automat do posiewu redukcyjnego Eddy Jet IUL
 • Aparat MEDIAJET do sterylnego rozlewania pożywek na płytki

dr Adam Junka – Kierownik Laboratorium
dr Bartłomiej Dudek – Inżynier Badań
mgr inż., Joanna Czajkowska (doktorantka) – Specjalista ds. Naukowo – Technicznych

Laboratorium Mikrobiologii ŁUKASIEWICZ PORT istnieje od września 2017. W ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności wzięliśmy udział w przygotowaniu, a obecnie realizujemy następujące projekty z dziedzin nauk podstawowych i aplikacyjnych :

 1. OPUS NCN 2017/27/B/NZ6/02103: Analiza mechanizmów zwiększonej efektywności substancji przeciwdrobnoustrojowych względem biofilmu w obecności wirującego pola magnetycznego
 2. NCBIR POIR.04.01.04-00-0012/17. Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych
 3. Doktorat wdrożeniowy realizowany przez PORT Polski Ośrodek rozwoju Technologii i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny: Odpowiedź fibroblastów na obecność biofilmów tworzonych przez patogeny izolowane z przewlekłych owrzodzeń żylnych

Pracownicy Laboratorium Mikrobiologii ŁUKASIEWICZ PORT są także współautorami złożonego zgłoszenia patentowego  NDW/522-55-1/18 : Sposób wytwarzania modyfikowanej celulozy bakteryjnej w medium hodowlanym suplementowanym olejem roślinnym.

W roku 2018 Laboratorium Mikrobiologii wzięło udział w programie: „Dobre Staże” umożliwiając odbycie praktyk 6 studentom Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nauka to nasza pasja. Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje członków zespołu z ostatnich 5 lat:

 • Junka, R. Rakoczy, P. Szymczyk, M. Bartoszewicz, P. P. Sedghizadeh, K. Fijałkowski.: Application of rotating magnetic fields increase the activity of antimicrobials against wound biofilm pathogens Sci.Rep. 2018 Vol.8; art.167 [12 s.] IF: 4.122 Pkt. MNiSW: 40.000
 • Anna Żywicka, Adam Junka, Patrycja Szymczyk, Grzegorz Chodaczek, Jakub Grzesiak, Parish Paymon Sedghizadeh, Karol Fijałkowski.: Bacterial cellulose yield increased over 500% by supplementation of medium with vegetable oil. Carbohydr.Polym. 2018199; s.294-30 IF: 5.158 Pkt. MNiSW: 40.000
 • Adam Junka, Karol Fijałkowski, Adam Ząbek, Katarzyna Mikołajewicz, Grzegorz Chodaczek, Patrycja Szymczyk, Danuta Smutnicka, Anna Żywicka, Parish Paymon Sedghizadeh, Mariusz Dziadas, Piotr Młynarz, Marzenna Bartoszewicz.: Correlation between type of alkali rinsing, cytotoxicity of bio-nanocellulose and presence of metabolites within cellulose membranes Carbohydr.Polym. 2017 157; s.371-379IF: 5.158 Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
 • Parish P. Sedghizadeh, Shuting Sun, Adam Junka, Eric Richard, Keivan Sadreraf, Susan Mahabady, Neema Bakhshalian, Natalia Tjokro, Marzenna Bartoszewicz, Monika Oleksy, Patrycja Szymczyk, Mark W. Lundy, Jeffrey D. Neighbors, R. Graham G. Russell, Charles E. McKenna, Frank H. Ebetino.: Design, synthesis, and antimicrobial evaluation of a novel bone-targeting bisphosphonate-ciprofloxacin conjugate for the treatment of osteomyelitis biofilms J.Med.Chem. 2017 Vol.60 no.6; s.2326-2343IF: 6.253 Pkt. MNiSW/KBN: 45.000
 • Adam Junka, Patrycja Szymczyk, Grzegorz Ziółkowski, Ewa Karuga-Kuźniewska, Danuta Smutnicka, Iwona Bil-Lula, Marzenna Bartoszewicz, Susan Mahabady, Parish Paymon Sedghizadeh.: Bad to the bone: on in vitro and ex vivo microbial biofilm ability to directly destroy colonized bone surfaces without participation of host immunity or osteoclastogenesis PLoS One 2017 Vol.12 no.1; art.e0169565 [20 s.] IF: 2.766 Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
 • Futoma-Koloch B., Bugla-Płoskońska G., Dudek B., Dorotkiewicz-Jach A., Drulis-Kawa Z., Gamian A. Outer membrane proteins of Salmonella as potential markers of resistance to serum, antibiotics and biocides”, Current Medicinal Chemistry (2018) 25: 1. https://doi.org/10.2174/0929867325666181031130851 (IF 3,5; pkt. MNiSW 35)
 • Pawlak A.; Rybka J.; Dudek B.; Krzyżewska E.; Rybka W.; Kędziora A.; Klausa E.; Bugla-Płoskońska G. Salmonella O48 serum resistance is connected with the elongation of the lpopolysaccharide O-antigen containing sialic acid. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 2022. (IF 3,2; pkt. MNiSW 30)
 • Futoma-Kołoch, B., Dudek, B., Kapczyńska, K., Krzyżewska, E., Wańczyk, M., Korzekwa, K., Rybka, J., Klausa, E., Bugla-Płoskońska, G. Relationship of Triamine-Biocide tolerance of Salmonella enterica serovar Senftenberg to antimicrobial susceptibility, serum resistance and outer membrane proteins. Int. J. Mol. Sci. 2017; 18, 1459. (IF 3,2; pkt. MNiSW 30)
 • Dudek B., Krzyżewska E., Kapczyńska K., Rybka J., Pawlak A., Korzekwa K., Klausa, E., Bugla-Płoskońska, G. Proteomic analysis of outer membrane proteins from Salmonella Enteritidis strains with different sensitivity to human serum. PLoS ONE 2016; 11(10): e0164069. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164069. (IF 2,8; pkt. MNiSW 40)
 • Skorek K., Raczkowska A., Dudek B., Miętka K., Guz-Regner K., Pawlak A., Klausa E., Bugla-Płoskońska G., Brzostek K.: Regulatory protein OmpR influences the serum resistance of Yersinia enterocolitica O:9 by modifying the structure of the outer membrane. PLoS ONE 2013; 8(11):e79525. Doi:10.1371/journal.pone.0079525. (IF 3,2; pkt. MNiSW 40)
 • Mieczkowski A, Psurski M, Bagiński M, Bieszczad B, Mroczkowska M, Wilczek M, Czajkowska J, Trzybiński D, Woźniak K, Wietrzyk J. Novel (S)-1,3,4,12a-tetrahydropyrazino[2,1-c][1,4]benzodiazepine-6,12(2H,11H)-dione derivatives: Selective inhibition of MV-4-11 biphenotypic B myelomonocytic leukemia cells’ growth is accompanied by reactive oxygen species overproduction and apoptosis. Bioorg Med Chem Lett. 2018 Feb 15;28(4):618-625. doi: 10.1016/j.bmcl.2018.01.034. Epub 2018 Jan 31. IF=2.442, pkt. MNiSW=30
 • Joanna Czajkowska, Adam Junka, Agata Markowska-Szczupak Zastosowanie metabolomiki jako przyszłego narzędzia w szybkiej diagnostyce ran przewlekłych. Leczenie Ran 2018;15(1):1–44. Leczenie Ran 2018
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 04.10.2017
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont