Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Nanobioinżynierii (NANOBIO-LAB)

Zespół realizuje badania o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym nauki biologiczne i nanotechnologię. Mamy doświadczenie w takich dyscyplinach jak: biochemia, chemia biologiczna, inżynieria genetyczna, immunologia, a także w niektórych obszarach mikrobiologii.

Oferujemy szeroką gamę usług obejmującą m.in. badanie aktywności biologicznej różnych substancji, wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych, biofunkcjonalizowanie nanomateriałów, projektowanie testów diagnostycznych i wiele innych. Ponadto laboratorium przygotowane jest do analiz oddziaływań zachodzących pomiędzy białkami, białkami a DNA, ligandami oraz peptydami. Dysponujemy specjalistyczną aparaturą umożliwiającą pomiar aktywności biologicznej i parametrów kinetycznych w szerokim zakresie od pM do mM.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Aparaty do pomiaru oddziaływania pomiędzy cząsteczkami:
  • Biacore T200 – Aparat wykorzystujący powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)
  • Octet RED384 – Urządzenie wykorzystujące interferometrię warstwową (BLI)
  • Monolith NT.115Pico – Aparat wykorzystujący termoforezę mikroskalową (MST)
  • Dionex Ultimate 3000
  • AKTA Explorer
  • Tecan FreedomEVO 150
   • Wielofunkcyjna stacja robocza do oczyszczania biopreparatów z czytnikiem płytek Infinite M1000 Pro
  • Tecan FreedomEVO 200
   • Automatyczna stacja do badań oddziaływań receptor ligand wraz z wielofunkcyjnym czytnikiem Infinite M200 Pro
  • MicroCal VP-Capillary DSC
   • Zautomatyzowany różnicowy kalorymetr skaningowy
  • MicroCal ITC200
   • Izotermalny kalorymetr miareczkujący
  • Zetasizer DLS/SLS Nano ZS
  • Jasco J-815
  • Czytniki płytek:
   • PE Enspire z modułem Corning Epic, PE Victor X4, Spectra MaxPlus 384
  • Spektrofluorymetr Sinco FS-2
  • Spektrofotometr Evolution 201
 • Odwrócony mikroskop fluorescencyjny AxioVert A1
  • Odwrócony mikroskop fluorescencyjny AxioVert A1 z kontrastem fazowym i kontrastem PlasDIC wyposażony w diody wzbudzające i zestaw filtrów obejmujących podstawowe aplikacje fluorescencyjne, czułą monochromatyczną kamerę oraz oprogramowanie do zbierania i cyfrowej obróbki obrazu.
 • Sprzęt do pracy z liniami komórkowymi:
  • komora laminarna II klasy
  • inkubator CO2
  • zbiornik do przechowywania próbek w ciekłym azocie
  • zamrażarka -80ºC
 • Sprzęt do biologii molekularnej:
  • termocyklery (w tym real time PCR)
  • inkubatory
 • Czytnik płytek SYNERGY H4
  • Czytnik płytek SYNERGY H4 (technologia hybrydowa oparta na filtrach i monochromatorach, funkcje: absorbancja UV-VIS, intensywność fluorescencji, TRF, polaryzacja fluorescencji, AlphaScreen®/AlphaLisa, luminescencja, FRET, TR-FRET, BRET, skanowanie spektralne, pomiary kinetyczne, wyposażony w dwukanałowy dozownik, płytkę Take3™ do pomiarów w kroplach o poj. 2µl)
 • Automatyczna stacja pipetująca Precision™
  • Automatyczna stacja pipetująca Precision™ wyposażona w pipetę pojedynczą i ośmiokanałową oraz ośmiokanałowy dyspenser.
 • Wyposażanie dodatkowe:
  • zestaw wirówek laboratoryjnych (w tym szybkoobrotowa), kołyski, worteksery, termomiksery, pH metr, aparatura do SDS-PAGE i blotingu, waga analityczna itd.
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 20.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont