Laboratorium Nanobioinżynierii

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Nanobioinżynierii

Zespół realizuje badania o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym nauki biologiczne i nanotechnologię. Mamy doświadczenie w takich dyscyplinach jak: biochemia, chemia biologiczna, inżynieria genetyczna, immunologia, a także w niektórych obszarach mikrobiologii.

Wyposażenie laboratorium i umiejętności pracowników pozwalają na realizację ambitnych projektów badawczych oraz wykonywanie zaawansowanych analiz.

Oferujemy szeroką gamę usług obejmującą m.in. badanie aktywności biologicznej różnych substancji, wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych,
biofunkcjonalizowanie nanomateriałów, projektowanie testów diagnostycznych i wiele innych.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Główne usługi:

 • Wyprowadzanie linii hybrydomalnych produkujących przeciwciała monoklonalne
 • Preparacja i oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych i surowic poliklonalnych skierowanych przeciwko różnym antygenom, w tym polisacharydowym
 • Preparatyka i charakteryzacja antygenów oraz makrocząsteczek pochodzenia mikrobiologicznego i biologicznego (izolacja, oczyszczanie, charakteryzacja bakteryjnych polisacharydów i lipopolisacharydów, białek i innych związków)
 • Przygotowanie różnego rodzaju koniugatów (np. przeciwciał ze znacznikami fluorescencyjnymi, polisacharydów z nośnikami białkowymi lub innymi w tym nanoczasteczkami, haptenów z białkami, polisacharydami, polimerami syntetycznymi i innych)’
 • Immobilizacja lipo- i polisacharydów, białek, haptenów na powierzchniach szklanych, polimerowych i nanocząsteczkach
 • Duży zakres testów typu ELISA, analiza grup funkcyjnych w materiałach biologicznych i syntetycznych
 • Analiza cytokin i chemokin metodą PCR
 • Transfekcje komórek eukariotycznych

Odwrócony mikroskop fluorescencyjny AxioVert A1

Odwrócony mikroskop fluorescencyjny AxioVert A1 z kontrastem fazowym i kontrastem PlasDIC wyposażony w diody wzbudzające i zestaw filtrów obejmujących podstawowe aplikacje fluorescencyjne, czułą monochromatyczną kamerę oraz oprogramowanie do zbierania i cyfrowej obróbki obrazu.

Sprzęt do pracy z liniami komórkowymi:

 • komora laminarna II klasy
 • inkubator CO2
 • zbiornik do przechowywania próbek w ciekłym azocie
 • zamrażarka -80ºC

Sprzęt do biologii molekularnej:

 • termocyklery (w tym real time PCR)
 • inkubatory

Czytnik płytek SYNERGY H4

Czytnik płytek SYNERGY H4 (technologia hybrydowa oparta na filtrach i monochromatorach, funkcje: absorbancja UV-VIS, intensywność fluorescencji, TRF, polaryzacja fluorescencji, AlphaScreen®/AlphaLisa, luminescencja, FRET, TR-FRET, BRET, skanowanie spektralne, pomiary kinetyczne, wyposażony w dwukanałowy dozownik, płytkę Take3™ do pomiarów w kroplach o poj. 2µl)

Automatyczna stacja pipetująca Precision™

Automatyczna stacja pipetująca Precision™ wyposażona w pipetę pojedynczą i ośmiokanałową oraz ośmiokanałowy dyspenser.

Wyposażanie dodatkowe:

 • zestaw wirówek laboratoryjnych (w tym szybkoobrotowa), kołyski, worteksery, termomiksery, pH metr, aparatura do SDS-PAGE i blotingu, waga analityczna itd.

dr Tomasz Lipiński – Kierownik Laboratorium

dr hab. inż. Jakub Siednienko

mgr Joanna Zyzak

mgr Michał Skowicki

mgr Maciej Gawłowski

mgr Anna Antoszewska

PROJEKTY

NCN: SonataBis
Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez białko Pellino 3 w odpowiedzi na infekcje wirusowe.
Molecular mechanisms of nucleic acids receptors signalling regulation by Pellino 3 protein during viral infection.

Projekty aplikacyjne
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron.
Development and implementation of an innovative platform for screening analysis of therapeutic degron-type compounds.

ANEURYSENS
Innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej. POIR.04.01.04-00-0087/16

 

 

Publikacje

 1. Misiak, M., Skowicki, M., Lipiński, T., Kowalczyk, A., Prorok, K., Arabasz, S., & Bednarkiewicz, A. (2017). Biofunctionalized upconverting CaF2:Yb,Tm nanoparticles for Candida albicans detection and imaging. Nano Research, 10(10), 3333–3345. http://doi.org/10.1007/s12274-017-1546-y
 2. Liu, T.-M., Conde, J., Lipiński, T., Bednarkiewicz, A., & Huang, C.-C. (2017). Smart NIR linear and nonlinear optical nanomaterials for cancer theranostics: Prospects in photomedicine. Progress in Materials Science, 88, 89–135. http://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2017.03.004
 3. Liu, T.-M., Conde, J., Lipiński, T., Bednarkiewicz, A., & Huang, C.-C. (2016). Revisiting the classification of NIR-absorbing/emitting nanomaterials for in vivo bioapplications. NPG Asia Materials, 8(8), e295. http://doi.org/10.1038/am.2016.106
 4. Skowicki, M., & Lipiński, T. (2016). The development of methods for obtaining monoclonal antibody-producing cells. Postępy Higieny I Medycyny Doświadczalnej, 70, 367–379. http://doi.org/10.5604/17322693.1200552
 5. Korzeniowska-Kowal, A., Kochman, A., Gamian, E., Lis-Nawara, A., Lipiński, T., Seweryn, E.,  Gamian, A. (2015). Antibodies against Escherichia coli O24 and O56 O-Specific Polysaccharides Recognize Epitopes in Human Glandular Epithelium and Nervous Tissue. PloS One, 10(6), e0129492. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0129492
 6. Nieradka, K., Kapczyńska, K., Rybka, J., Lipiński, T., Grabiec, P., Skowicki, M., & Gotszalk, T. (2014, July). Microcantilever array biosensors for detection and recognition of Gram-negative bacterial endotoxins. Sensors and Actuators B: Chemical. http://doi.org/10.1016/j.snb.2014.03.023
 7. Gnach, A., Lipinski, T., Bednarkiewicz, A., Rybka, J., & Capobianco, J. A. (2015). Upconverting nanoparticles: assessing the toxicity. Chemical Society Reviews, 44(6), 1561–84. http://doi.org/10.1039/c4cs00177j

Patenty

 1. Sposób funkcjonalizacji luminescencyjnych krystalitów NaYF4, Tomasz Lipiński, Maciej Gawłowski, Anna Pawlik-Jakubowska, nr P.412006, z dn.20.04.2015
 2. Sposób syntezy amfifilowej pochodnej polisacharydu oraz jej zastosowanie, Michał Skowicki, Tomasz Lipiński, nr P.415143, z dn.08.12.2015
 3. Sposób syntezy i oczyszczania nanoklasterów złota posiadających właściwości fluorescencyjne oraz ich zastosowanie do znakowania biomolekuł, Jakub Siednienko, Michał Skowicki, Tomasz Lipiński, nr P.415133, z dn.08.12.2015
 4. Sposób syntezy pochodnej poliakrylamidu oraz jego zastosowanie, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, nr P.415130, z dn.08.12.2015
 5. Przeciwciało monoklonalne o podwójnej swoistości, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie, Agnieszka Korzeniowska-Kowal, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, Piotr Ziółkowski, Jerzy Szkudlarek, Andrzej Gamian, nr P.414504, z dn. 27.10.2015
 6. Sposób detekcji i selekcji komórek hybrydomalnych produkujących pożądane przeciwciała, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, Artur Bednarkiewicz, nr P.413909, z dn. 15.09.2015

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 11.02.2015
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont