Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Spektroskopii Optycznej (OPTIC-LAB)

Laboratorium jest w pełni przystosowane do prowadzenia kompleksowej charakterystyki materiałów luminescencyjnych w postaci proszków, roztworów lub cienkich warstw, wykonywania widm emisji, wzbudzenia, czasów zaniku oraz wydajności kwantowej.
Specjalistyczny charakter laboratorium zapewnia przygotowywanie projektów dedykowanych pod potrzeby odbiorcy, nadzorowanie prac naukowo-badawczych o tematyce związanej z materiałami optycznymi, mogącymi znaleźć zastosowanie aplikacyjne od nowoczesnego oświetlenia (np. typu LED) przez diagnostykę medyczną, po specyficzne znakowanie zabezpieczające przed fałszerstwem.
Dodatkowo Laboratorium dysponuje wysokorozdzielczym spektrometrem mas MALDI Autoflex III TOF/TOF 200 (Bruker), pozwalającym na identyfikację oraz analizę szerokiego spektrum cząsteczek, od mniejszych cząsteczek, np. lipidów i peptydów, aż po polimery i nienaruszone białka większe niż 100kDa.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 27.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont