Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Wirusologii i Biologii Komórki (BIOVIR-LAB)

Laboratorium Wirusologii i Biologii Komórki wyposażone jest w nowoczesną aparaturę zapewniającą namnażanie wysoce patogennych bakterii i wirusów z szerokiego spektrum próbek biologicznych.

Dodatkowo, możliwa jest genetyczna identyfikacja badanego drobnoustroju oraz wizualizacja patogenu w hodowli.

Laboratorium pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Komory laminarne
 • Inkubatory do hodowli
  • Drobnoustrojów oraz hodowli komórkowych
 • Bioreaktory
 • Mikroskopy fluorescencyjne
  • Cytometr przepływowy
  • Zamrażarki niskotemperaturowe
 • Termocyklery
 • RT-PCR
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 20.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont