Print Friendly, PDF & Email

Materials Science Core Facilities

Niezwykłe: możemy nadać materiałom zaskakujące właściwości, np. zdolność odbijania kropel wody.

Potrzeby przemysłu wciąż się poszerzają, napędzane nie tylko wymogami rynku, ale też nowymi możliwościami materiałów, które tworzą naukowcy w laboratoriach. Firmy z różnych branż chcą korzystać z najnowszych odkryć, ale też potrzebują przetestować swoje rozwiązania lub badać cechy istniejących już produktów. Laboratoria Core Facilities naszego centrum Materials Science wychodzą naprzeciw tym potrzebom, prowadząc usługi badawcze i opracowując nowe rozwiązania dla firm.

Nasze laboratoria i pracownie:

 • Laboratorium Chromatografii Gazowej
 • Laboratorium Spektroskopii Optycznej
 • Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni
 • Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej
 • Laboratorium CHEM-LAB
 • Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych

 

Przykładowe projekty:

 • „Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów” (akronim: LASERMARK). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 8/2016
 • „Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła” (akronim: CILC). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA 11”
 • „Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych” (akronim: FACILE). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 10”
 • „Synteza nowych związków organicznych do zastosowania w przyjaznych środowisku dwukomponentowych chemicznych świetlikach” (akronim: GLOW). Projekt finansowany ze środków dotacji statutowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Zakończone:
 • Zadanie 1.3. Nanohybrydowe materiały dla fotoniki (NANOMAT)

 

Przykładowe zlecenia:

 • Analiza ilościowa zawartości srebra w materiałach i stopnia jego wypłukania po zastosowaniu środków piorących w roztworze po praniu. Do tego celu wykorzystano technikę atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES. Wykonane przez nas pomiary pozwoliły określić wpływ działania środków piorących na stopień wypłukania srebra z odzieży. Tego typu badania pozwalają na określenie jakości materiału, przez co możliwe jest dopracowanie technologii ich produkcji.
 • Oznaczenie zawartości ołowiu i kadmu, uwalnianego z wyrobów ceramicznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Badanie wykonano techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu. Ołów i kadm to metale ciężkie, które mają negatywny wpływ na organizm człowieka, dlatego kontrola migracji tych pierwiastków z wyrobów ceramicznych jest istotna dla naszego zdrowia.
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 19.03.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont