Laboratorium Mikroskopii Elektronowej BIO

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Mikroskopii Elektronowej BIO

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej wyposażone jest w wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową z przyłączonym działem jonowym, mikromanipulatorem, przystawką SEM-EDX, przystawką STEM, detektorem ESB.

Mikroskop umożliwia precyzyjną preparatykę materiału biologicznego „in situ” w komorze mikroskopu, zarówno w warunkach temperatury pokojowej jak i w warunkach „cryo”.

Laboratorium funkcjonuje jako ‚core-facility’ zapewniając wsparcie grupom realizującym projekty w WCB EIT+, oraz zewnętrznie.

Świadczymy usługi obejmujące preparatykę materiału biologicznego do obrazowania w SEM i STEM, analizy składu pierwiastkowego i rozkładu pierwiastków, wykonywanie ultracienkich skrawków przeznaczonych do TEM, obrazowanie w technice serial block-face SEM do rekonstrukcji trójwymiarowej.

Obrazowanie preparatów biologicznych

 • przy użyciu SEM z emisją polową – rozdzielczość max.~0,8 nm

Obrazowanie preparatów biologicznych

 • przy użyciu mikroskopii transmisyjnej STEM
  powiększenia do 2 mln razy
 • do 12 preparatów na serię

Obrazowanie materiału biologicznego

natywnego przy użyciu wysokoczułego energetyczno-selektywnego
detektora elektronów wtórnie rozproszonych ESB® w warunkach normalnych oraz cryo

 • kontrast kompozycji materiałowej w skali nano
 • praca przy napięciach poniżej 1,5 kV umożliwiająca bramkowanie energii wzbudzania

Analiza materiału biologicznego

 • metodą seryjnego obrazowania powierzchni trawionej wiązką jonów galu
 • wykonywanie serii zdjęć służących do trójwymiarowej rekonstrukcji obiektów subkomórkowych

Korelacyjna mikroskopia świetlno-elektronowa (CLEM)

 • obrazowanie pojedynczych komórek z hodowli komórkowych przy użyciu mikroskopii świetlnej (konfokalnej), następnie lokalizacja i obrazowanie tych samych komórek przy użyciu mikroskopii elektronowej
 • badanie ultrastruktury komórek wybranych podczas obserwacji mikroskopem świetlnym/konfokalnym

Analiza składu pierwiastkowego

 • oraz rozkładu pierwiastków w materiale biologicznym przy użyciu spektrometrii rentgenowskiej EDX

Przygotowanie lamelek do TEM

 • przy użyciu skupionej wiązki jonów i mikromanipulatora
 • przygotowanie „in situ” ultracienkich skrawków przeznaczonych do obrazowaniaw TEM o grubości poniżej 30 nm

Preparatyka materiału biologicznego

 • witryfikacja/freeze-substitution
 • przygotowywanie ultracienkich skrawków przy użyciu ultramikrotomu


Standardowe analizy materiału biologicznego wycenione są w cenniku dostępnym na życzenie Klienta. Koszt analiz wymagających opracowania nowych technik, bądź wykorzystujące zaawansowane techniki obrazowania lub preparatyki określany jest indywidualnie, w zależności od projektu
.

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY Auriga 60 Zeiss

 • typu cross-beam z działem jonowym Cobra
 • emisja polowa, praca przy napięciach ~0.8 – 30 kV
 • wielokanałowy system iniekcji gazów (GIS)
 • mikromanipulator
 • moduł cryo firmy Quorum

 

Witryfikator HPM 100, Leica

Robot do freeze-substitution AFS, Leica

Ultramikrotom EM UC7, Leica

Aparat do kontrastowania EM AC20, Leica

Napylarka wysokopróżniowa EM ACE600, Leica

Suszarka do automatycznego suszenia w punkcie krytycznym CPD, Leica

Procesor tkankowy EM TP, Leica

dr hab. Krzysztof Marycz – Kierownik Laboratorium

dr Jakub Grzesiak – Inżynier badań

 • Grzesiak J, et al. (2017) Ultrastructural changes during osteogenic differentiation in mesenchymal stromal cells cultured in alginate hydrogel. Cell & Bioscience 7(1):2.
 • Marycz K, et al. (2016) Polyurethane/Polylactide-Blend Films Doped with Zinc Ions for the Growth and Expansion of Human Olfactory Ensheathing Cells (OECs) and Adipose-Derived Mesenchymal Stromal Stem Cells (ASCs) for Regenerative Medicine Applications. Polymers 04/2016; 8(5). DOI:10.3390/polym8050175.
 • Marędziak M, et al. (2016) Static magnetic field enhances the viability and proliferation rate of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells potentially through activation of the phosphoinositide 3-kinase/Akt (PI3K/Akt) pathway. Electromagnetic Biology and Medicine 07/2016;  DOI:10.3109/15368378.2016.1149860.
 • Marycz K, et al. (2016) Sphingosine-1-Phosphate Enhance Osteogenic Activity of Multipotent Stromal Cells Cultured in Biodegradable 3D Alginate Hydrogels. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering 03/2016; 6(2). DOI:10.1166/jbt.2016.1423.
 • Marycz K, et al. (2016) Macro autophagy and selective mitophagy ameliorate chondrogenic differentiation potential in adipose stem cells (ASC) of equine metabolic syndrome (EMS) – new findings in the field of progenitor cells differentiation. Oxidative Medicine and Cellular Longevity in press.
 • Marycz K, et al. (2016) Polyurethane/polylactide-blend films doped with zinc ions for the growth and expansion of human olfactory ensheathing cells (OECs) and adipose-derived mesenchymal stromal stem cells (ASCs) for regenerative medicine applications. Polymers 8: 175.
 • Grzesiak J, et al. (2015) Polyurethane/polylactide-based biomaterials combined with rat olfactory bulb-derived glial cells and adipose-derived mesenchymal stromal cells for neural regenerative medicine applications. Materials Science and Engineering C 147: 163-170 .
 • Grzesiak J, et al. (2015) Characterization of olfactory ensheathing glial cells cultured on polyurethane/polylactide electrospun nonwovens. International Journal of Polymer Science 2015: 908328.
 • Marycz K, et al. (2014) Influence of modified alginate hydrogels on mesenchymal stem cells and olfactory bulb-derived glial cells cultures. Bio-Medical Materials and Engineering; 24: 1625-1637.
 • Marycz K, et al. (2014) Polyurethane/polylactide-based electrospun nonwovens as carriers for human adipose derived stromal stem cells and chondrogenic progenitor cells. Polymer-Plastics Technology and Engineering 06/2016;  DOI:10.1080/03602559.2016.1163586
Bakterie salmonelli penetrujące wnętrze makrofaga; technika FIB-SEM, powiększenie 14000x.

Bakterie salmonelli penetrujące wnętrze makrofaga; technika FIB-SEM, powiększenie 14000x.


Nanocząstki srebra kumulujące się w ścianie komórkowej grzyba z gatunku Aspergillus brasiliensis; technika STEM, powiększnie 50000x.

Nanocząstki srebra kumulujące się w ścianie komórkowej grzyba z gatunku Aspergillus brasiliensis; technika STEM, powiększnie 50000x.


Staphylococcus aureus zadsorbowane na powierzchni węgla; technika SEM, powiększenie 10000x.

Staphylococcus aureus zadsorbowane na powierzchni węgla; technika SEM, powiększenie 10000x.


Ślady organiczne w materiale skalnym pochodzącym z odwiertów; technika cryo-sem, powiększenie 1210x.

Ślady organiczne w materiale skalnym pochodzącym z odwiertów; technika cryo-sem, powiększenie 1210x.


Obraz monety z widocznym fragmentem godła Polski; technika SEM, powiększenie 57x.

Obraz monety z widocznym fragmentem godła Polski; technika SEM, powiększenie 57x.


Bakteria E.coli z wyraźną błoną komórkową; technika STEM, powiększenie 100000x.

Bakteria E.coli z wyraźną błoną komórkową; technika STEM, powiększenie 100000x.


Plazmocyt obecny w nabłonku dwunastnicy psa z widocznym rozległym retikulum endoplazmatycznym; technika STEM, powiększenie 20000x.

Plazmocyt obecny w nabłonku dwunastnicy psa z widocznym rozległym retikulum endoplazmatycznym; technika STEM, powiększenie 20000x.


Rąbek szczoteczkowy enterocytów dwunastnicy psa; technika STEM, powiększenie 50000x.

Rąbek szczoteczkowy enterocytów dwunastnicy psa; technika STEM, powiększenie 50000x.


Kaweole w błonie komórkowej; technika STEM, powiększenie 100000x.

Kaweole w błonie komórkowej; technika STEM, powiększenie 100000x.


Formująca się in vitro macierz kostna; technika SEM, powiększenie 5000x.

Formująca się in vitro macierz kostna; technika SEM, powiększenie 5000x.


Ciała wieloblaszkowe w cytoplazmie komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.

Ciała wieloblaszkowe w cytoplazmie komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.


Przekrój poprzeczny przez witkę plemnika z widocznymi mikrotubulami (centrum obrazu), powyżej widoczne jądro komórkowe; technika STEM, powiększenie 97320x.

Przekrój poprzeczny przez witkę plemnika z widocznymi mikrotubulami (centrum obrazu), powyżej widoczne jądro komórkowe; technika STEM, powiększenie 97320x.


Mitochondria komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.

Mitochondria komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.


Chondroblast podczas syntezy macierzy chrzęstnej odsłonięty przy użyciu FIB; technika FIB-SEM, powiększnie 13770x.

Chondroblast podczas syntezy macierzy chrzęstnej odsłonięty przy użyciu FIB; technika FIB-SEM, powiększnie 13770x.


Formująca się macierz chrzęstna z widocznymi włóknami kolagenu typu 2; technika FIB-SEM, powiększnie 50000x

Formująca się macierz chrzęstna z widocznymi włóknami kolagenu typu 2; technika FIB-SEM, powiększnie 50000x


Przekrój poprzeczny przez naskórek myszy; technika FIB-SEM.

Przekrój poprzeczny przez naskórek myszy; technika FIB-SEM.


Komórka Jurkat adhezująca do polistyrenowej kulki; technika STEM, powiększenie 15940x.

Komórka Jurkat adhezująca do polistyrenowej kulki; technika STEM, powiększenie 15940x.


Salmonella gallinarum hodowana w hydrożelu alginianowym; technika SEM, powiększenie 50000x.

Salmonella gallinarum hodowana w hydrożelu alginianowym; technika SEM, powiększenie 50000x.


Zarodnik grzyba z rodzaju Rhodocybe; technika SEM, powiększnie 20130x.

Zarodnik grzyba z rodzaju Rhodocybe; technika SEM, powiększnie 20130x.


Nanocząstki złota; technika STEM, powiększnie 540970x.

Nanocząstki złota; technika STEM, powiększnie 540970x.


"Scratch test" wykonany przy użyciu monowarstwy komórek; technika SEM, powiększenie 500x.

„Scratch test” wykonany przy użyciu monowarstwy komórek; technika SEM, powiększenie 500x.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 29.04.2016
plusfontminusfontreloadfont