Laboratorium Mikroskopii Elektronowej BIO

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Mikroskopii Elektronowej BIO

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej wyposażone jest w wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową z przyłączonym działem jonowym, mikromanipulatorem, przystawką SEM-EDX, przystawką STEM, detektorem ESB.

Mikroskop umożliwia precyzyjną preparatykę materiału biologicznego „in situ” w komorze mikroskopu, zarówno w warunkach temperatury pokojowej jak i w warunkach „cryo”.

Laboratorium funkcjonuje jako ‚core-facility’ zapewniając wsparcie grupom realizującym projekty w ŁUKASIEWICZ PORT , oraz zewnętrznie.

Świadczymy usługi obejmujące preparatykę materiału biologicznego do obrazowania w SEM i STEM, analizy składu pierwiastkowego i rozkładu pierwiastków, wykonywanie ultracienkich skrawków przeznaczonych do TEM, obrazowanie w technice serial block-face SEM do rekonstrukcji trójwymiarowej.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Obrazowanie preparatów biologicznych

 • przy użyciu SEM z emisją polową – rozdzielczość max.~0,8 nm

Obrazowanie preparatów biologicznych

 • przy użyciu mikroskopii transmisyjnej STEM
  powiększenia do 2 mln razy
 • do 12 preparatów na serię

Obrazowanie materiału biologicznego

natywnego przy użyciu wysokoczułego energetyczno-selektywnego
detektora elektronów wtórnie rozproszonych ESB® w warunkach normalnych oraz cryo

 • kontrast kompozycji materiałowej w skali nano
 • praca przy napięciach poniżej 1,5 kV umożliwiająca bramkowanie energii wzbudzania

Analiza materiału biologicznego

 • metodą seryjnego obrazowania powierzchni trawionej wiązką jonów galu
 • wykonywanie serii zdjęć służących do trójwymiarowej rekonstrukcji obiektów subkomórkowych

Korelacyjna mikroskopia świetlno-elektronowa (CLEM)

 • obrazowanie pojedynczych komórek z hodowli komórkowych przy użyciu mikroskopii świetlnej (konfokalnej), następnie lokalizacja i obrazowanie tych samych komórek przy użyciu mikroskopii elektronowej
 • badanie ultrastruktury komórek wybranych podczas obserwacji mikroskopem świetlnym/konfokalnym

Analiza składu pierwiastkowego

 • oraz rozkładu pierwiastków w materiale biologicznym przy użyciu spektrometrii rentgenowskiej EDX

Przygotowanie lamelek do TEM

 • przy użyciu skupionej wiązki jonów i mikromanipulatora
 • przygotowanie „in situ” ultracienkich skrawków przeznaczonych do obrazowaniaw TEM o grubości poniżej 30 nm

Preparatyka materiału biologicznego

 • witryfikacja/freeze-substitution
 • przygotowywanie ultracienkich skrawków przy użyciu ultramikrotomu


Standardowe analizy materiału biologicznego wycenione są w cenniku dostępnym na życzenie Klienta. Koszt analiz wymagających opracowania nowych technik, bądź wykorzystujące zaawansowane techniki obrazowania lub preparatyki określany jest indywidualnie, w zależności od projektu
.

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY Auriga 60 Zeiss

 • typu cross-beam z działem jonowym Cobra
 • emisja polowa, praca przy napięciach ~0.8 – 30 kV
 • wielokanałowy system iniekcji gazów (GIS)
 • mikromanipulator
 • moduł cryo firmy Quorum

 

Witryfikator HPM 100, Leica

Robot do freeze-substitution AFS, Leica

Ultramikrotom EM UC7, Leica

Aparat do kontrastowania EM AC20, Leica

Napylarka wysokopróżniowa EM ACE600, Leica

Suszarka do automatycznego suszenia w punkcie krytycznym CPD, Leica

Procesor tkankowy EM TP, Leica

mgr Paweł Migdał – inżynier procesu

 

Bakterie salmonelli penetrujące wnętrze makrofaga; technika FIB-SEM, powiększenie 14000x.

Bakterie salmonelli penetrujące wnętrze makrofaga; technika FIB-SEM, powiększenie 14000x.


Nanocząstki srebra kumulujące się w ścianie komórkowej grzyba z gatunku Aspergillus brasiliensis; technika STEM, powiększnie 50000x.

Nanocząstki srebra kumulujące się w ścianie komórkowej grzyba z gatunku Aspergillus brasiliensis; technika STEM, powiększnie 50000x.


Staphylococcus aureus zadsorbowane na powierzchni węgla; technika SEM, powiększenie 10000x.

Staphylococcus aureus zadsorbowane na powierzchni węgla; technika SEM, powiększenie 10000x.


Ślady organiczne w materiale skalnym pochodzącym z odwiertów; technika cryo-sem, powiększenie 1210x.

Ślady organiczne w materiale skalnym pochodzącym z odwiertów; technika cryo-sem, powiększenie 1210x.


Obraz monety z widocznym fragmentem godła Polski; technika SEM, powiększenie 57x.

Obraz monety z widocznym fragmentem godła Polski; technika SEM, powiększenie 57x.


Bakteria E.coli z wyraźną błoną komórkową; technika STEM, powiększenie 100000x.

Bakteria E.coli z wyraźną błoną komórkową; technika STEM, powiększenie 100000x.


Plazmocyt obecny w nabłonku dwunastnicy psa z widocznym rozległym retikulum endoplazmatycznym; technika STEM, powiększenie 20000x.

Plazmocyt obecny w nabłonku dwunastnicy psa z widocznym rozległym retikulum endoplazmatycznym; technika STEM, powiększenie 20000x.


Rąbek szczoteczkowy enterocytów dwunastnicy psa; technika STEM, powiększenie 50000x.

Rąbek szczoteczkowy enterocytów dwunastnicy psa; technika STEM, powiększenie 50000x.


Kaweole w błonie komórkowej; technika STEM, powiększenie 100000x.

Kaweole w błonie komórkowej; technika STEM, powiększenie 100000x.


Formująca się in vitro macierz kostna; technika SEM, powiększenie 5000x.

Formująca się in vitro macierz kostna; technika SEM, powiększenie 5000x.


Ciała wieloblaszkowe w cytoplazmie komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.

Ciała wieloblaszkowe w cytoplazmie komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.


Przekrój poprzeczny przez witkę plemnika z widocznymi mikrotubulami (centrum obrazu), powyżej widoczne jądro komórkowe; technika STEM, powiększenie 97320x.

Przekrój poprzeczny przez witkę plemnika z widocznymi mikrotubulami (centrum obrazu), powyżej widoczne jądro komórkowe; technika STEM, powiększenie 97320x.


Mitochondria komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.

Mitochondria komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.


Chondroblast podczas syntezy macierzy chrzęstnej odsłonięty przy użyciu FIB; technika FIB-SEM, powiększnie 13770x.

Chondroblast podczas syntezy macierzy chrzęstnej odsłonięty przy użyciu FIB; technika FIB-SEM, powiększnie 13770x.


Formująca się macierz chrzęstna z widocznymi włóknami kolagenu typu 2; technika FIB-SEM, powiększnie 50000x

Formująca się macierz chrzęstna z widocznymi włóknami kolagenu typu 2; technika FIB-SEM, powiększnie 50000x


Przekrój poprzeczny przez naskórek myszy; technika FIB-SEM.

Przekrój poprzeczny przez naskórek myszy; technika FIB-SEM.


Komórka Jurkat adhezująca do polistyrenowej kulki; technika STEM, powiększenie 15940x.

Komórka Jurkat adhezująca do polistyrenowej kulki; technika STEM, powiększenie 15940x.


Salmonella gallinarum hodowana w hydrożelu alginianowym; technika SEM, powiększenie 50000x.

Salmonella gallinarum hodowana w hydrożelu alginianowym; technika SEM, powiększenie 50000x.


Zarodnik grzyba z rodzaju Rhodocybe; technika SEM, powiększnie 20130x.

Zarodnik grzyba z rodzaju Rhodocybe; technika SEM, powiększnie 20130x.


Nanocząstki złota; technika STEM, powiększnie 540970x.

Nanocząstki złota; technika STEM, powiększnie 540970x.


"Scratch test" wykonany przy użyciu monowarstwy komórek; technika SEM, powiększenie 500x.

„Scratch test” wykonany przy użyciu monowarstwy komórek; technika SEM, powiększenie 500x.

/vc_column_text]

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 29.04.2016
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont