Syntezy chemiczne

Print Friendly, PDF & Email

Syntezy chemiczne

Klasyczna synteza związków oraz synteza z użyciem reaktorów mikrofalowych

Charakterystyka związków w oparciu o metody spektroskopowe i pomiary ich właściwości fizykochemicznych

Syntezy związków biologicznie czynnych pochodzenia naturalnego oraz ich pochodnych

  • Syntezy flawonoidów i chalkonów oraz ich pochodnych
  • Synteza soli związków organicznych
  • Synteza zawiązków w oparciu o reakcję Suzukiego

Związki organiczne używane w biologii molekularnej/ biochemii

  • Synteza fluorescencyjnych substratów enzymów (w szczególności enzymów proteolitycznych)
  • Synteza inhibitorów enzymów (w szczególności enzymów proteolitycznych)
  • Synteza peptydów o określonej sekwencji
  • Synteza znaczników fluorescencyjnych (np.: barwniki fluoresceinowe, rodaminowe, cjaninowe, diketo-pirolo-pirole)

Związki organiczne używane w przygotowaniu materiałów takich jak: diody OLED, DSSC

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 28.11.2018
plusfontminusfontreloadfont