Print Friendly, PDF & Email

Zespół Badawczy Bioinżynierii

Hodowle komórkowe stały się jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych obecnie w naukach o życiu. Badania oparte na liniach komórkowych są alternatywą do eksperymentów przeprowadzanych na zwierzętach.

Laboratorium Hodowli Komórkowych zajmuje się wyprowadzaniem linii komórkowych, ich selekcją i optymalizacją technologii stosowanych w obszarze kultur komórkowych.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez współczesne technologie produkcji biofarmaceutyków, integrujemy badania współczesnej biologii komórkowej i tkankowej oraz innowacyjne hodowle mikroorganizmów. Wykorzystujemy także osiągnięcia współczesnej biologii molekularnej, technologii „omics” i biologii syntetycznej.

Wyposażenie laboratorium spełnia najwyższe standardy potrzebne do hodowli komórek zwierzęcych i mikroorganizmów w kontrolowanych warunkach oraz produkcji biofarmaceutyków z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Komory laminarne klasy II – LaboGene
 • Inkubatory CO2 – Binder
 • Bioreaktory: Biostat Culturebag STR 50l, Biostat RM Basic, Biostat B Twin CC 2l – Sartorius
 • Mikroskopy odwrócone z kontrastem fazowym
 • Elektroporatory
 • Automatyczny licznik komórek
 • Dewar do zamrażania komórek
 • System przygotowania medium (FlexAct MP-BP-CH – Sartorius) i zagęszczania produktu (Sartoflow Advanced – Sartorius)
 • Inkubatory mikrobiologiczne
 • Bioreaktory dedykowane do hodowli mikroorganizmów: Biostat B Twin MO 5L/5L Sartorius, Mnifors – Infors
 • Wytrząsarki szafowe
 • Automat do posiewu redukcyjnego
 • System liczenia kolonii

Kluczowe urządzenia:

 • Automatyczne liczniki
  • Automatyczny licznik luminescencyjny i ciekło-scyntylacyjny a/b
  • Automatyczny licznik/spektrometr g
 • Systemy do monitorowania skażeń radiologicznych
 • Systemy do wysokorozdzielczego obrazowania
  • radioizotopowego,
  • multi-fluorescencyjnego
  • oraz chemifluorescencyjnego
 • Aparatura do elektroforezy jedno/dwu-wymiarowej oraz blottingu białek i kwasów nukleinowych
  • systemy do hodowli komórkowych
  • systemy chromatografii cieczowej (FPLC, HPLC)

Zespół realizuje badania o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym nauki biologiczne i nanotechnologię. Mamy doświadczenie w takich dyscyplinach jak: biochemia, chemia biologiczna, inżynieria genetyczna, immunologia, a także w niektórych obszarach mikrobiologii.

Oferujemy szeroką gamę usług obejmującą m.in. badanie aktywności biologicznej różnych substancji, wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych, biofunkcjonalizowanie nanomateriałów, projektowanie testów diagnostycznych i wiele innych. Ponadto laboratorium przygotowane jest do analiz oddziaływań zachodzących pomiędzy białkami, białkami a DNA, ligandami oraz peptydami. Dysponujemy specjalistyczną aparaturą umożliwiającą pomiar aktywności biologicznej i parametrów kinetycznych w szerokim zakresie od pM do mM.

 • Aparaty do pomiaru oddziaływania pomiędzy cząsteczkami:
  • Biacore T200 – Aparat wykorzystujący powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)
  • Octet RED384 – Urządzenie wykorzystujące interferometrię warstwową (BLI)
  • Monolith NT.115Pico – Aparat wykorzystujący termoforezę mikroskalową (MST)
  • Dionex Ultimate 3000
  • AKTA Explorer
  • Tecan FreedomEVO 150
   • Wielofunkcyjna stacja robocza do oczyszczania biopreparatów z czytnikiem płytek Infinite M1000 Pro
  • Tecan FreedomEVO 200
   • Automatyczna stacja do badań oddziaływań receptor ligand wraz z wielofunkcyjnym czytnikiem Infinite M200 Pro
  • MicroCal VP-Capillary DSC
   • Zautomatyzowany różnicowy kalorymetr skaningowy
  • MicroCal ITC200
   • Izotermalny kalorymetr miareczkujący
  • Zetasizer DLS/SLS Nano ZS
  • Jasco J-815
  • Czytniki płytek:
   • PE Enspire z modułem Corning Epic, PE Victor X4, Spectra MaxPlus 384
  • Spektrofluorymetr Sinco FS-2
  • Spektrofotometr Evolution 201
 • Odwrócony mikroskop fluorescencyjny AxioVert A1
  • Odwrócony mikroskop fluorescencyjny AxioVert A1 z kontrastem fazowym i kontrastem PlasDIC wyposażony w diody wzbudzające i zestaw filtrów obejmujących podstawowe aplikacje fluorescencyjne, czułą monochromatyczną kamerę oraz oprogramowanie do zbierania i cyfrowej obróbki obrazu.
 • Sprzęt do pracy z liniami komórkowymi:
  • komora laminarna II klasy
  • inkubator CO2
  • zbiornik do przechowywania próbek w ciekłym azocie
  • zamrażarka -80ºC
 • Sprzęt do biologii molekularnej:
  • termocyklery (w tym real time PCR)
  • inkubatory
 • Czytnik płytek SYNERGY H4
  • Czytnik płytek SYNERGY H4 (technologia hybrydowa oparta na filtrach i monochromatorach, funkcje: absorbancja UV-VIS, intensywność fluorescencji, TRF, polaryzacja fluorescencji, AlphaScreen®/AlphaLisa, luminescencja, FRET, TR-FRET, BRET, skanowanie spektralne, pomiary kinetyczne, wyposażony w dwukanałowy dozownik, płytkę Take3™ do pomiarów w kroplach o poj. 2µl)
 • Automatyczna stacja pipetująca Precision™
  • Automatyczna stacja pipetująca Precision™ wyposażona w pipetę pojedynczą i ośmiokanałową oraz ośmiokanałowy dyspenser.
 • Wyposażanie dodatkowe:
  • zestaw wirówek laboratoryjnych (w tym szybkoobrotowa), kołyski, worteksery, termomiksery, pH metr, aparatura do SDS-PAGE i blotingu, waga analityczna itd.
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 08.01.2021
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont