Print Friendly, PDF & Email

LATO W LABIE – PROGRAM PRAKTYK LETNICH

Chcesz poszerzać horyzonty, zdobywać wiedzę i doświadczenie pod okiem najlepszych naukowców w branży? Jesteś studentem żądnym wyzwań i wytrwale dążącym do celu? Weź udział w płatnych praktykach letnich w naszych laboratoriach!

LATO W LABIE – skorzystaj z niepowtarzalnej okazji i:

 • zdobądź praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie pracując w gronie najlepszych specjalistów w branży
 • poznaj ultranowoczesne laboratoria naukowo-badawcze wyposażone w unikatową w skali kraju aparaturę
 • bądź częścią ciekawych zadań i projektów
 • weź udział w warsztacie doskonalącym umiejętność pracy w zespole

Oferujemy dwumiesięczne praktyki studenckie pod okiem profesjonalnego opiekuna w jednym z naszych laboratoriów:

 • Laboratorium Mikrobiologii (LM)
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej (LME)
 • Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych i Spektroskopii Optycznej (LML)
 • Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni (FT-IR), Laboratorium Absorbcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA) i Laboratorium Chromatografii Gazowej (GC)
 • Laboratorium Spektrometrii Mas (MS)
 • Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)
 • Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych (LEDOS)

Czekamy na Ciebie, jeśli:

 • jesteś studentem studiów drugiego stopnia lub studentem czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich 
 • chętnie podejmujesz wyzwania i wytrwale dążysz do celu
 • wiążesz swoją przyszłość z obszarem naukowo-badawczym

Aby zgłosić swój udział w rekrutacji, prześlij do nas swoją aplikację zawierającą:

 • CV i list motywacyjny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (tekst poniżej)
 • informację o średniej z ocen z ostatniego semestru
 • trzyminutowe nagranie wideo, w którym zarazisz nas swoją pasją i zainteresowaniami (z obszaru naukowo-badawczego) – kryterium oceny nagrania będzie kreatywne podejście oraz „stopień zarażenia” komisji rekrutacyjnej. Ważne: pliku nie załączaj do maila! Udostępnij go nam poprzez zewnętrzną przestrzeń dyskową, z której będziemy mogli go pobrać. Link do pobrania wyślij do nas w mailu zawierającym zgłoszenie udziału w programie.

Aplikację prześlij na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując hasło: Lato_w_Labie i skróconą nazwę wybranego laboratorium, np.: Lato_w_Labie_NMR. Podczas rozmowy będziesz miał okazję przekonać nas, że jesteś osobą, której szukamy!

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.03.2019 r. Liczba miejsc ograniczona!


Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.”

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 11.03.2019
plusfontminusfontreloadfont