Print Friendly, PDF & Email

„Mądra Polska” Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości

Przedstawione dziesięć zasadniczych postulatów, których realizacja leżyu podstaw strategii innowacyjnego rozwoju państwa, jeśli tylko naprawdę chcemy skutecznie stawiać czoła wyzwaniom współczesności i stworzyć realną wizję przyspieszonego rozwoju kraju. Innymi słowy jest to dekalog działań na rzecz nowoczesnej Polski – działań z pewnością możliwych do realizacji, ale wymagających istotnej zmiany sposobu myślenia o naszej przyszłości.

Pełny tekst Prof.  Michała Kleibera dostępny w formacie pdf

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.12.2014
plusfontminusfontreloadfont