Print Friendly, PDF & Email

Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek antropocenu” – ESK 2016

Konferencja „Człowiek Antropocenu”, która odbędzie się 15-16 października w Kampusie Pracze, jest elementem projektu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 a zarazem jego podsumowaniem. Projekt współrealizowany z Wrocławskim Centrum badań EIT+, na którego składają się m.in. działania animacyjne, popularyzacyjne i artystyczne, naukowe pikniki, wystawa „Body”, a także warsztaty taneczne protoCiało, poświęcony jest dyskusji epokowej zmiany antropologicznej: uznaniu, że człowiek jest głównym czynnikiem zmian o zasięgu geoekosystemowym, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w żywym ekosystemie i procesach klimatycznych, lecz także w procesach geologicznych.

Antropocen – nowa era w historii Ziemi

Pojęcie „antropocenu” jest głośno dyskutowane, ale też i krytykowane, nie tylko w kręgach naukowych. Geologowie dla przykładu jeszcze się spierają, ale silna ich grupa nie ma wątpliwości, że żyjemy w Antropocenie, nowej epoce, w której człowiek zyskał moc kształtowania procesów środowiskowych o trwałych konsekwencjach dla całego geoekosystemu. Nowej świadomości ekologicznej towarzyszą ciekawe spory i napięcia, w których wyłania się sposób myślenia i kultura na czasy pełnej odpowiedzialności człowieka za Ziemię. W czasie konferencji chcemy przybliżyć atmosferę naukowej krytyki tej zmiany, która swym zasięgiem obejmuje nie tylko naukę, ale także kulturę. Pokażemy konkretne pomysły i mniej konkretne wizję życia w Antropocenie.

Kalendarz „Człowieka Antropocenu” nie jest przypadkowy, planując ten program liczyłem, że będą już ogłoszone rekomendacje Grupy Roboczej ds. Antropocenu. Tak też się stało, podczas niedawnego Światowego Kongresu Geologicznego w Kapsztadzie, Grupa przedstawiła przyjęte praktycznie jednomyślnie rekomendacje, by uznać Antropocen za nową epokę geologiczną. – zapowiada Edwin Bendyk, kurator konferencji oraz redaktor tygodnika „Polityka” na swoim blogu antymatrix.blog.polityka.pl. Do ewentualnego rzeczywistego uznania przez inne ciała naukowe droga jeszcze długa ale już same rekomendacje są dobrym pretekstem, by z kwestią antropocenu zmierzyć się na poważnie. Na poważnie, czyli analizując zarówno aspekty czysto naukowe, geologiczne, jak i konsekwencje społeczno-kulturowe.

Konferencja 15-16.10.2016

Konferencja podsumowująca program Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 odbędzie się z udziałem m.in. Agnieszki Gałuszki, Kerstin Oloff, Andrzeja W. Nowaka, Piotra Matczaka, Agnieszki Kowalczyk. Wydarzenie będą współtworzyć również naukowcy, kuratorzy, artyści, liderzy opinii, dziennikarze oraz myśliciele. Dwudniowe spotkanie w Kampusie Pracze będzie zatem cyklem wykładów, prelekcji, panelów i dyskusji poświęcony będzie refleksji nad epokową zmianą. Do tej pory moc tworzenia epok geologicznych miały kataklizmy naturalne, i to tylko te największe, wywracające wszystko do góry nogami. Dziś robi to każdy z nas, wyrzucając do śmieci kolejną plastikową torebkę.

Warsztaty ANTROPOCEN 2036

Ciekawym elementem dwudniowej konferencji będą również warsztaty budowania scenariuszy przyszłości dla Wrocławia w roku 2036. W trakcie warsztatów uczestnicy zajmą się przede wszystkim aspektami związanymi z funkcjonowaniem miasta w horyzoncie następnych 20 lat. Uczestnicy opracują scenariusze m.in. dla: przestrzeni miejskiej, technologii w mieście, komunikacji, pracy oraz kultury. Wykorzystają również wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056.

W trakcie warsztatów podzielimy uczestników na grupy, które zajmą się poszczególnymi tematami, a na koniec 4 h warsztatów powstanie zarys scenariuszy szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej pt. Wrocław Ery Antropocenu 2036. – zachęca Agata Bona, moderator z firmy Capful Polska Sp. z o.o., która przygotowuje tę część konferencji. – Warsztaty mają charakter poglądowy i uczą uczestników wyobrażania sobie „większego obrazka”, rozwijają też kompetencje myślenia systemowego i długofalowego. Jednocześnie wyposażą uczestników w unikatowe narzędzia planowania scenariuszowego i tworzenia alternatywnych scenariuszy przyszłości w sposób prosty i dostępny dla każdego, oraz interpretacji obecnych trendów i niepewności w wyobrażaniu sobie przyszłości.

Całość poprowadzą doświadczeni moderatorzy strategiczni z międzynarodowej firmy doradczej Capful założonej w 1999 roku w Finlandii, która specjalizuje się w doradztwie i antycypowaniu przyszłości na podstawie scenariuszy.

Wystawa „Body”

Konferencję zakończy natomiast finisaż wystawy „Body” i finałowy spektakl projektu ‚protoCIAŁO’ z osobami niewidomymi. Kuratorka, Dorota Stępniak zaprosiła do udziału artystów z wielu miejsc świata, by za pomocą ich prac popatrzeć na konsekwencje życia w antropocenie z perspektywy najbardziej intymnej – ciała i relacji ciała do rzeczywistości.

Udział w konferencji jest bezpłatny, należy jednak dokonać rejestracji na stronie http://konferenjcaantropocen.evenea.pl/.

Konferencja „Człowiek Antropocenu”
Data: 15-16.10.2016
Miejsce: Kampus Pracze, siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Stabłowicka 147, Wrocław, finisaż wystawy oraz spektakl odbędzie się w Pasażu Pokoyhof przy ul. Św. Antoniego 2/4 we Wrocławiu.
Kuratorzy konferencji: Edwin Bendyk, Andrzej W. Nowak, Dorota Stępniak

Informacje o projekcie Miasto przyszłości / Laboratorium Wrocław Europejskiej Stolicy kultury Wrocław 2016
http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/

Osoba do kontaktu:

Klaudia Piątek
Wrocławskie Centrum Badań EIT+
tel. +48 519 186 532
klaudia.piatek@eitplus.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 10.10.2016
plusfontminusfontreloadfont