Print Friendly, PDF & Email

Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek Antropocenu”

BANER_784_295_KONFERENCJAKonferencja „Człowiek Antropocenu”, która odbędzie się 15-16 października w Kampusie Pracze, jest elementem projektu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 a zarazem jego podsumowaniem. Projekt współrealizowany z Wrocławskim Centrum badań EIT+, na którego składają się m.in. działania animacyjne, popularyzacyjne i artystyczne, naukowe pikniki, wystawa „Body”, a także warsztaty taneczne protoCiało, poświęcony jest dyskusji epokowej zmiany antropologicznej: uznaniu, że człowiek jest głównym czynnikiem zmian o zasięgu geoekosystemowym, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w żywym ekosystemie i procesach klimatycznych, lecz także w procesach geologicznych.

Antropocen – nowa era w historii Ziemi

Pojęcie „antropocenu” jest głośno dyskutowane, ale też i krytykowane, nie tylko w kręgach naukowych. Geologowie dla przykładu jeszcze się spierają, ale silna ich grupa nie ma wątpliwości, że żyjemy w Antropocenie, nowej epoce, w której człowiek zyskał moc kształtowania procesów środowiskowych o trwałych konsekwencjach dla całego geoekosystemu. Nowej świadomości ekologicznej towarzyszą ciekawe spory i napięcia, w których wyłania się sposób myślenia i kultura na czasy pełnej odpowiedzialności człowieka za Ziemię. W czasie konferencji chcemy przybliżyć atmosferę naukowej krytyki tej zmiany, która swym zasięgiem obejmuje nie tylko naukę, ale także kulturę. Pokażemy konkretne pomysły i mniej konkretne wizję życia w Antropocenie.

Kalendarz „Człowieka Antropocenu” nie jest przypadkowy, planując ten program liczyłem, że będą już ogłoszone rekomendacje Grupy Roboczej ds. Antropocenu. Tak też się stało, podczas niedawnego Światowego Kongresu Geologicznego w Kapsztadzie, Grupa przedstawiła przyjęte praktycznie jednomyślnie rekomendacje, by uznać Antropocen za nową epokę geologiczną. – zapowiada Edwin Bendyk, kurator konferencji oraz redaktor tygodnika „Polityka” na swoim blogu antymatrix.blog.polityka.pl. – Do ewentualnego rzeczywistego uznania przez inne ciała naukowe droga jeszcze długa ale już same rekomendacje są dobrym pretekstem, by z kwestią antropocenu zmierzyć się na poważnie. Na poważnie, czyli analizując zarówno aspekty czysto naukowe, geologiczne, jak i konsekwencje społeczno-kulturowe.

Konferencja 15-16.10.2016

Konferencja podsumowująca program Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 odbędzie się z udziałem m.in. Agnieszki Gałuszki, Jasona W. Moore’a, Kerstin Oloff, Andrzeja W. Nowaka, Piotra Matczaka, Agnieszki Kowalczyk. Wydarzenie będą współtworzyć również naukowcy, kuratorzy, artyści, liderzy opinii, dziennikarze oraz myśliciele. Dwudniowe spotkanie w Kampusie Pracze będzie zatem cyklem wykładów, prelekcji, panelów i dyskusji poświęcony będzie refleksji nad epokową zmianą. Do tej pory moc tworzenia epok geologicznych miały kataklizmy naturalne, i to tylko te największe, wywracające wszystko do góry nogami. Dziś robi to każdy z nas, wyrzucając do śmieci kolejną plastikową torebkę.

Wystawa „Body”

Konferencja już za miesiąc, natomiast już teraz można oglądać wystawę „Body”. Kuratorka, Dorota Stępniak zaprosiła do udziału artystów z wielu miejsc świata, by za pomocą ich prac popatrzeć na konsekwencje życia w antropocenie z perspektywy najbardziej intymnej – ciała i relacji ciała do rzeczywistości.

Konferencja „Człowiek Antropocenu”
Data: 15-16.10.2016
Miejsce: Kampus Pracze, siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Stabłowicka 147, Wrocław
Kuratorzy konferencji: Edwin Bendyk, Andrzej W. Nowak, Dorota Stępniak

Udział w konferencji jest bezpłatny, należy jednak dokonać rejestracji na stronie http://konferenjcaantropocen.evenea.pl/.

Pełna agenda spotkania do pobrania poniżej:

Agenda Międzynarodowej Konferencji „Człowiek Antropocenu”

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 06.10.2016
plusfontminusfontreloadfont