Print Friendly, PDF & Email

Międzynarodowa wymiana doświadczeń na warsztacie Pioneers into Practice 2012 w EIT+

Przez dwa dni (22-23 października br.) Kampus Pracze EIT+ gościł europejskich specjalistów pracujących na co dzień nad zagadnieniami wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Węgier, wraz ze specjalistą innowacji systemowych z Holandii oraz zespołem Departamentu Klimatu i Energii EIT+ dzielili się dobrymi praktykami i opracowywali strategie wdrożenia rozwiązań, które pomogą przybliżyć Polskę i Dolny Śląsk do osiągnięcia celów strategii EU 20/20/20 (tj. ograniczenie emisji CO2 o 20% w porównaniu do poziomu w 1990 r.; 20% udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii; zwiększenie efektywności energetycznej o 20%).

Specjaliści – zwani Pionierami – to uczestnicy międzynarodowego programu kształcenia zawodowego Klimatycznego-KIC (http://www.climate-kic.org), którego celem jest przygotowanie nowego pokolenia ekspertów nieskowęglowej i ekonomicznie korzystnej gospodarki. W ramach Pioneers into Practice (PiP) przedstawiciele samorządów lokalnych, biznesu, świata nauki i organizacji pozarządowych wspólnie pracują nad projektami, które pozytywnie wpływają nie tylko na klimat ziemi czy jakość życia mieszkańców, ale także wspierają rozwój gospodarczy poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

Dwudniowy warsztat, zwany Niskowęglowym Tyglem (Low Carbon Crucible) był podsumowaniem efektów rocznych prac Pionierów. PiP zintegrowany jest z programem nauki zarządzania projektami w środowiskach wielowymiarowych, jakimi są zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Kolejna edycja programu Pioneers into Practice odbędzie się wiosną 2013 r.

Więcej o programie Pioneers into Practice: http://www.port.org.pl/pl/pioneers_into_practice_2012/2001/.

Galeria zdjęć z warsztatów Pioneers Into Practice 2012 w Kampusie Pracze:


EIT_Wroclaw's Pazdziernik-Warsztaty Pioneers Into Practice w EIT album on Photobucket
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 29.01.2014
plusfontminusfontreloadfont