Print Friendly, PDF & Email

Międzynarodowe targi wynalazczości i transferu technologii Brussels Innova 2014

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM oraz Special Award of Taiwan Prominent Inventor Association

Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego

Przedmiotem wynalazku jest narzędzie diagnostyczne wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego. Wynalazek dostarcza test predykcyjny umożliwiający szybką klasyfikację pacjentek pod względem odpowiedzi na chemioterapię adjuwantową i podjęcie odpowiedniego postępowania terapeutycznego na podstawie ekspresji genu PIP w wyizolowanym całkowitym RNA z użyciem metody Real-time PCR z materiału tkankowego. Ocena poziomu ekspresji mRNA PIP pozwala na zakwalifikowanie pacjentki do grupy przypadków, które odpowiedzą pozytywnie na leczenie lub do grupy, w której nie dojdzie do remisji lub dojdzie do wznowy w okresie najbliższych 60 miesięcy.

Wynalazek powstał w ramach zadania 3.5 projektu BioMed

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM

Polimerowe światłowody mikrostrukturalne

Polimerowe światłowody mikrostrukturalne charakteryzują się dużą elastycznością i znacznie większym zakresem odkształceń niż światłowody krzemionkowe. Dzięki opracowanej kompozycji polimerowej wytworzone światłowody mają bardzo dobre parametry optyczne a proces wytwarzania włókien jest łatwiejszy. Technologia wytwarzania obejmuje także sposób polerowania preform, co zmniejsza straty mocy sygnału w światłowodzie. W światłowodach wytworzonych według naszej technologii możliwy jest zapis siatek Bragga i siatek długookresowych do zastosowań metrologicznych. Światłowody znajdują zastosowanie w czujnikach światłowodowych, diagnostyce medycznej, optoelektronicznej aparaturze pomiarowej oraz w sieciach telekomunikacyjnych.

Wynalazek został opracowany w ramach zadania 2.2 projektu NanoMat

ZŁOTY MEDAL

Micela polimerowa, sposób jej wytwarzania i zastosowanie

Przedmiotem wynalazku jest micela polimerowa przeznaczona do stosowania w formulacjach farmaceutycznych jako nośnik substancji aktywnych typu fotouczulaczy stosowanych w terapii fotodynamicznej nowotworów. Układy te charakteryzują się niewielkim rozmiarem (DH<50 nm), niską polidyspersyjnością (PDI<0.3), wysoką stabilnością koloidalną w czasie oraz spowolnionym uwalnianiem aktywnego cargo o obniżonej rozpuszczalności. W wyniku procesu inkapsulacji substancja aktywna zachowuje fotowrażliwość i zdolność do efektywnego generowania reaktywnych form tlenu w stopniu znacznie większym niż niekapsułowana postać fotosensybilizatora.

Wynalazek powstał w ramach zadania 2.4 projektu BioMed

SREBRNY MEDAL

Epitop białka OmpC do zastosowania w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu zakażeń wywołanych przez oportunistyczne pałeczki jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae

Przedmiotem wynalazku jest koniugat białka nośnikowego i antygenu peptydowego, stanowiącego epitop białka OmpC, rozpoznawany przez przeciwciała krwi pępowinowej o swoistości anty-enterobakteryjnej. Koniugat ma zastosowanie jako szczepionka chroniąca przed zakażeniami powodowanymi przez pałeczki jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae, wywołującym dur brzuszny, czerwonkę bakteryjną i inne schorzenia jelitowe. Opracowany epitop jest bezpieczny, ponieważ nie zawiera żadnych zbędnych, neutralnych lub potencjalnie szkodliwych części, które są charakterystyczne dla pełnego białka immunogennego. Wynalazek znajduje zastosowanie do wytwarzania testu diagnostycznego do wykrywania Enterobactreiacea jak również do wytwarzania krwiopochodnych, immunoglobulinowych preparatów terapeutycznych specyficznych wobec Enterobacteriaceae.

Wynalazek powstał w ramach zadania 3.4 projektu BioMed

SREBRNY MEDAL

Elektromagnetycznie izolujący pianosilikat

Opracowany porowaty materiał krzemionkowy jest niepalny, odporny chemicznie i biologicznie oraz pozwala na wielopostaciowość aplikacji . Materiał ten, odpowiednio domieszkowany, wykazuje właściwości magnetyczne i zapewnia efektywne ekranowanie przy znacznie niższej ilości użytego czynnego materiału, co przekłada się na znaczące obniżenie kosztów. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla branży budowlanej, ale możliwe jest wykorzystanie go w każdym sektorze rynku, gdzie wymagane są właściwości tłumiące promieniowanie elektro-magnetyczne oraz izolacja akustyczna i termiczna.

Wynalazek został opracowany w ramach zadania 9.3 projektu NanoMat

SREBRNY MEDAL

Materiał mikroporowaty do wytwarzania włókien i folii

Opracowany materiał mikroporowaty charakteryzuje się łatwością formowania włókien i folii z dowolnego polimeru włókno- i błonotwórczego. Posiada bardzo silnie rozwiniętą wolną powierzchnię wewnętrzną. Parametry takie jak : średnica włókien, porowatość, stosunek mikroporów do sieci nanokanalików, mogą być modyfikowane w zależności od przeznaczenia . Zastosowanie odpowiednich domieszek umożliwia otrzymanie materiałów o właściwościach bioaktywnych, barierowych, przewodzących, oraz repelentnych. Posiada znaczny potencjał rynkowy w takich sektorach gospodarki jak budownictwo, branża odzieżowa.

Materiał został opracowany w ramach zadania 4.1 projektu NanoMat

Międzynarodowe targi wynalazczości i transferu technologii Brussels Innova 2014

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 23.02.2015
plusfontminusfontreloadfont