Print Friendly, PDF & Email

Mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej

„ANEURYSENS – innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej” – to nowy projekt Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz. Projekt otrzyma dofinansowanie 4,8 mln zł.

Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, że tętniak aorty brzusznej (TAB) jest coraz poważniejszym problemem medycznym w starzejących się społeczeństwach. Ponieważ etiologia TAB jest wciąż nieznana a choroba przebiega bezobjawowo utrudnia to ocenę ryzyka perforacji tętniaków, dlatego celem projektu jest opracowanie mikroczujnika do wykrycia tętniaków aorty brzusznej zagrażających życiu pacjenta, opierającego się na identyfikacji endogennych peptydów i glikopeptydów charakterystycznych dla rozwijającego się tętniaka.

Plan zadań obejmuje połączenie technik izolacji i analizy MS endogennych glikopeptydów oraz produkcji białek rekombinowanych w laboratoriach WCB EIT+ oraz syntetycznych peptydów i mikroczujnika, który skonstruuje firma SensDx Sp z.o.o. (poprzednio Eton Group) specjalizująca się w innowacyjnych metodach diagnostycznych.

Efektem końcowym prac badawczych, które będą realizowane do 2020 r.,  ma być panel biomarkerów dla TAB w tym markerów prognostycznych związanych z rozwojem i ryzykiem pęknięcia TAB. Biomarkery będą identyfikowane za pomocą mikroczujnika, zbudowanego z elektrod diamentowych i złotych, wyposażonego w przeciwciała oraz syntetyczne peptydy wykrywające specyficzne produkty proteolizy komórek nadmiernie rozrastającej się ściany tętnicy.

Projekt będzie finansowany w ramach konkursu Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2016 r.

Szczegółowe informacje na stronie projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 29.06.2017
plusfontminusfontreloadfont