Print Friendly, PDF & Email

Mikrotechnologia i nanotechnologia

Mikro i nanotechnologia są stosunkowo młodymi dziedzinami badań naukowych, pozwalającymi  na wyjaśnienie zjawisk, które nie występują w makroskali, a których zrozumienie pozwala na masową produkcję nano i mikrourządzeń, co wpływa na innowacyjność gospodarki. Przykładem mogą być mikrosystemy (MEMS (ang. Micro Electro-Mechanical Systems) – zintegrowane układy  elektro-mechaniczne, których co najmniej jeden wymiar szczególny znajduje się w skali  100nm – 100 μm. Mikrosystemy są używane w samochodach między innymi  jako czujniki w poduszkach powietrznych. W niektórych modelach samochodów może być ich nawet 70 sztuk.

W dniach 6-8 lipca 2010 odbyła się druga konferencja Mikro i Nanotechnologii w Krasiczynie, na której obecne było Wrocławskie Centrum Badań EIT +.  Prezentowane były osiągnięcia i kierunki rozwoju konstruowania MEMS, wykorzystania nano i mikroprzepływów, nanomateriałów szczególnie nanokompozytów oraz modelowania jako narzędzia projektowania nowych urządzeń i materiałów.  Jednym z przykładów licznych ciekawych prelekcji był wykład Prof. M. Gierisig, w którym pokazał nanorurki węglowe postawione na sztorc i okryte płaszczem chromowym. Takie struktury umożliwiają przekierowywanie światła wzdłuż oś nanorurki, przy czym nanorurki można pochylać skupiając lub rozpraszając wiązkę. Daje to możliwość konstruowania nowego typu soczewek polepszających rozdzielczość urządzeń bazujących na zwykłych optycznych soczewkach.

Uczestnicy konferencji otrzymali pierwszy egzemplarz kwartalnika Postępy Nanotechnologii (www.nanoprogress.pl).

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 24.12.2014
plusfontminusfontreloadfont