Instytut Sieci

Print Friendly, PDF & Email

Instytut Sieci

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

HISTORIA

 
 

2003 – 2007

UTWORZENIE WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+

Opracowanie strategicznego programu„EIT Plus – Edukacja, badania naukowe, innowacyjna gospodarka”

Utworzenie spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przez:Urząd Miasta Wrocławia, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Medyczny,Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Podpisanie preumów na finansowanie trzech projektów EIT+ (NanoMat, BioMed i DCMiB)

2007 – 2010

POZYSKANIE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

Rozpoczęcie projektów badawczych: NanoMat, BioMed

2011 – 2013

BUDOWA INFRASTRUKTURY

Rozpoczęcie budowy w ramach projektu DCMiB
Rozpoczęcie projektu Akcelerator
Stworzenie strategii komercjalizacji własności intelektualnej
Zdobycie prestiżowych nagród na targach: Brussels Innova2011
Powstanie Biobanku

2014 – 2015

ZAKOŃCZENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

Stworzenie modeli biznesowych funkcjonowania EIT+
Komercjalizacja wyników badań
Efektywne pozyskiwanie nowych projektów
Zakończenie kluczowych projektów (NanoMat, BioMed i DCMiB)

2016 – 2017

BUDOWANIE ORGANIZACJI typu RTO

Powstanie misji firmy: Nauka Dla Biznesu
Dalsze rozwijanie zespołów badawczych
Zbudowanie strategicznych relacji z biznesem.
Skuteczna współpraca B+R z firmami z sektora MŚP

2016 – 2018

PRZEJĘCIE UDZIAŁÓW EIT+ PRZEZ SKARB PAŃSTWA I ZMIANA NAZWY SPÓŁKI NA PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII

2019

PRZEKSZTAŁCENIE FORMY PRAWNEJ ORGANIZACJI ZE SPÓŁKI W INSTYTUT BADAWCZY, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ NOWO POWSTAŁEJ SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ I DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont