Print Friendly, PDF & Email

MSP też może być innowacyjne

Kilkadziesiąt przedstawicieli małej i średniej przedsiębiorczości z całego Dolnego Śląska przybyło do EIT+ na warsztaty poświęcone dofinansowaniu działalności innowacyjnej dla MŚP. Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

Podczas spotkania, które miało miejsce w piątek 3 września, zostały zaprezentowane obszary wsparcia oraz typy projektów, na które można złożyć aplikacje w konkursie. Ponadto szczegółowo omówiono rodzaje firm, jakie mogą ubiegać się o dofinansowanie, warunki uczestnictwa w konkursie, kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku, jak również tabela finansowa oraz źródła finansowania wraz z krótkim omówieniem generatora wniosków. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będzie udzielało wsparcia przedsiębiorcom w zakresie doradztwa B+R przy formułowaniu treści merytorycznej wniosków o dofinansowanie.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 19.01.2015
plusfontminusfontreloadfont