Print Friendly, PDF & Email

Na przewodniczącego grupy doradczej największego programu badawczego w Horyzoncie 2020 został wybrany prof. Jerzy Langer

W dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2015 r., Profesor Jerzy Marian Langer – Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i profesor w Instytucie Fizyki PAN został wybrany na Przewodniczącego FETAB – 26 osobowej grupy doradczej Programu FET (Future and Emerging Technologies).

Program FET to największy program badawczy (ok. 3 mld EUR) w programie Horyzont 2020, finansujący badania naukowe ukierunkowane na poszukiwanie przełomowych technologii przyszłości. W ramach tego programu są m.in. finansowane dwa wielkie programy tematyczne (flagship programs): GRAPHEN i BRAIN (po ok. ½ mld EUR) oraz kilkadziesiąt mniejszych wybieranych w trybie konkursowym. Wśród zadań FETAB jest opracowanie takiej wizji tego programu, by stał się wiodącym programem UE wspierającym zaawansowane badania stosowane, tak jak ERC to czyni dla zaawansowanych badań podstawowych. W poprzednich programach ramowych FET był ograniczony do technologii informatycznych. Obecnie to ograniczenie zostało usunięte.

To wielkie osobiste wyróżnienie Profesora Langera będące konsekwencją jego wieloletniej pracy w najważniejszych organach doradczych Komisji Europejskiej i jego wkładu koncepcyjnego w przygotowanie obecnego programu FET. Członkostwo w tej grupie doradczej następuje wyłącznie na osobiste zaproszenie Komisji Europejskiej, która także rekomendowała kandydaturę prof. Langera na stanowisko przewodniczącego FETAB. – Uważam, że Program FET może stać się tym dla Horyzontu 2020, czym był European Research Council dla 7 Programu Ramowego. Nie ukrywam, że otwiera to drzwi do utworzenia „bliźniaka” ERC, ale skupiającego się na wizjonerskich technologiach, czyli European Innovation Council. Taka propozycję zgłosiłem trzy lata temu – wyjaśnia prof. Jerzy Langer, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Program FET finansuje interdyscyplinarne projekty, które łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyka, informatyka, biologia, nauka o środowisku, nauki społeczne, humanistyczne, etc.) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii. Chodzi bowiem o to, aby badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie.

W programie HORYZONT 2020 FET jest podzielony jest na trzy podprogramy:

FET Open – to konkursy na nowe idee w zakresie nowych technologii. Seria tych konkursów stworzyć ma zróżnicowane portfolio projektów badawczych, które pozwoli na rozpoznanie możliwości rozwoju nowych technologii, powstających dzięki niekonwencjonalnym konsorcjom, badaniom i innowacjom. Inicjatywa tematyczna leży wyłącznie po stronie naukowców, podobnie jak w ERC. Budżet FET-Open stanowi 40% całego budżetu FET w Horyzoncie 2020.

FET Proactive – stanowi wsparcie dla badań w kilku wybranych wcześniej obszarów badawczych. Schemat służy do finansowania grup tematycznych, które wykazują potencjał stworzenia masy krytycznej projektów, które wspólnie pozwolą na rozpoznanie tych tematów i przyczynią się do rozbudowy europejskiej bazy wiedzy i doskonałości. Rozważane jest współfinansowanie kilku sieci typu ERA-NET dedykowanych na poszukiwanie technologii przyszłości.

FET Flagships – schemat, za pomocą którego wspierane są ambitne, wielkoskalowe badania, które mają na celu rozwiązanie interdyscyplinarnych wyzwać naukowo-technologicznych. Działania w ramach tego schematu muszą być związane z badawczymi agendami europejskimi i narodowymi.

Więcej informacji na temat FET:

ec.europa.eu/digital-agenda

ec.europa.eu/transparency

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 20.03.2015
plusfontminusfontreloadfont