Print Friendly, PDF & Email

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla pracownika Departamentu Nanotechnologii EIT+

Dr inż. Filip Granek (na zdjęciu) z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został jednym z laureatów konkursu „Homing Plus”, ogłoszonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

W gronie nagrodzonych naukowców znalazło się 14 badaczy, w tym właśnie dr inż. Filip Granek z Departamentu Nanotechnologii EIT+. Nasz naukowiec otrzymał grant na realizację projektu „Fabrication and characterization of flexible organic solar cells free from indium-tin-oxide”.

Program „Homing Plus” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej opiera się na subsydiach dla młodych uczonych, zachęcających ich do podjęcia pracy badawczej w Polsce. Program w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” POIG 2007-2013.

W programie mogą brać udział także przedstawiciele innych nauk (w tym humanistycznych i społecznych). Celem programu jest zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do kraju oraz skłonienie badaczy z zagranicy do podjęcia pracy naukowej w Polsce.

Lista wyróżnionych naukowców w ramach konkursu „Homing Plus” w kategorii Bio, Info, Techno.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.06.2014
plusfontminusfontreloadfont