Print Friendly, PDF & Email

Nano 2010

Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010 jest miejscem spotkań przedstawicieli środowiska naukowego oraz nawiązywania współpracy w obszarze badań. Odbywająca się w tym roku w Poznaniu IV edycja Konferencji, której jedym ze sponsorów było Wrocławskie Centrum Badań EIT + zgromadziła ponad 200 uczestników i stworzyła możliwość zaprezentowania polskich osiągnięć naukowych w takich obszarach jak nanomedycyna, nanoelektronika oraz nanofotonika. Jednym z prelegentów był dr hab. Andrzej Gamian  uczestniczący w  projekcie BioMed, który w swoim referacie plenarnym przedstawił zastosowanie nanotechnologii w medycynie. W referacie omówione zostało  zastosowanie nanomateriałów w kontrolowanym dostarczaniu leków, szczepionek oraz diagnostyce, ze szczególnym uwzględnieniem enkapsułowania hydrofobowych cyjanin jako fotouczulaczy do terapii fotodynamicznej –  bardzo obiecującej metody do zastosowania w terapiach antynowotworowych.  Z kolei profesor Detlef Hommel   (Wide gap quantum dots in microcavities: From basic physics to device applications), zajmujący się nanomateriałami, przedstawił nowe możliwości kryptografii dzięki kodowaniu informacji poprzez pojedynczą kropkę kwantową

Oprócz wykładów ściśle naukowych prezentowane były informacje o centrach badawczych i realizowanych projektach związanych z nanotechnologią. Z dużym zainteresowaniem i uznaniem została przyjęta prezentacja  wygłoszona przez profesora Detlefa Hommla o projekcie NanoMat i Wrocławskim Centrum Badań  EIT+  aspirującym do roli wiodącej jednostki w obszarze nanotechnologii w Europie. Uczestnicy mogli się również dowiedzieć o przezwyciężaniu barier w procesie komercjalizacji z prezentacji Przemysława Hałuba i Jacka Doskocza.

Na stoisku Wrocławskiego Centrum Badań można było uzyskać szczegółowe informacje o projekcie NanoMat oraz inicjatywach wspierających rozwój nanotechnologii takich jak Polski Klaster Nanotechnologii w Nauce i Biznesie oraz  kwartalnik  Postępy Nanotechnologii , którego  pierwsze wydanie otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.12.2014
plusfontminusfontreloadfont