Print Friendly, PDF & Email

Naukowcy doradcami w Ministerstwie Skarbu Państwa

Jak podaje Ministerstwo Skarbu Państwa, przy resorcie powstał zespół, w skład którego wchodzą wybitni naukowcy najlepszych w Polsce uczelni publicznych. Eksperci w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego będą doradzać ministrowi przy prowadzeniu polityki właścicielskiej wobec spółek Skarbu Państwa.

W swojej wypowiedzi Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa, podziękował wszystkim członkom zespołu za przyjęcie zaproszenia do współpracy i zaznaczył, że utworzenie zespołu pozwoli na „merytoryczne wsparcie wybitnych znawców zagadnień prawno-ekonomicznych przy budowie spójnej i transparentnej polityki nadzoru i zarządzania aktywami Skarbu Państwa, prowadzonej w interesie akcjonariuszy i polskiej gospodarki”. Priorytetem ministerstwa skarbu jest bowiem stworzenie spójnej strategii zarządzania aktywami w nadzorze ministra skarbu.

Zespół tworzą:

– prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean(Uniwersytet Gdański),
– prof. dr hab. Andrzej Kidyba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
– prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (Uniwersytet Wrocławski) oraz Członek Rady Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,
– prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
– prof. UAM dr hab. Marek Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
– prof. dr hab. Michał Romanowski (Uniwersytet Warszawski)
– prof. dr hab. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Jak podkreślił prof. Maciej Mataczyński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Powołanie zespołu naukowego przy Ministrze Skarbu Państwa jest ważnym krokiem zbliżającym świat nauki, biznesu i administracji. Minister mający w swoim zarządzie majątek wart ponad 100 mld zł powinien móc skorzystać z najlepszych doświadczeń i osiągnięć polskiej nauki. Liczymy, że będzie to forum wymiany idei, ale również wypracowywania coraz lepszych technicznych rozwiązań i standardów nadzoru, które będą mogły być jednolicie stosowane do zarządu majątkiem będącym pod kontrolą państwa.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.06.2013
plusfontminusfontreloadfont